Logo SHub
hint-header

Chủ đề phương trình quy về phương trình bậc hai Toán 10 KNTTVCS

Mô tả

Chủ đề PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI Đại số 10 KNTT PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI Chủ đề 4: I. MỘT SỐ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN ax 2 bx c dx 2 ex f 1. Phương trình dạng: Để giải phương trình: Ta làm như sau: ax 2 bx c dx 2 ex f Bước 1: Bình phương hai vế, rút gọn rồi giải phương trình bậc 2 hoặc bậc nhất. Bước 2: Thử lại các giá trị x tìm được có thỏa phương trình ban đầu hay không? Sau đó kết luận nghiệm 2 2 ax bx c 0 hoÆc chän dx ex f 0 ax 2 bx c dx 2 ex f 2 Hoặc 2 ax bx c dx ex f Câu 1: Câu 2: Giải phương trình 2 x 2 4 x 2 x 2 x 2. Giải các phương trình sau: 3x 2 6 x 1 2 x 2 9 x 1; a) b) 2 x 2 3x 5 x 2 7. ax 2 bx c dx e 2. Phương trình dạng: Để giải phương trình: Ta làm như sau: ax 2 bx c dx e Bước 1: Bình phương hai vế, rút gọn rồi giải phương trình bậc 2 hoặc bậc nhất. Bước 2: Thử lại các giá trị x tìm được có thỏa phương trình ban đầu hay không? Sau đó kết luận nghiệm dx e 0 ax 2 bx c dx

Chủ đề liên quan
Đề học sinh giỏi Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Ninh Bình

14/02/2023

Đề học sinh giỏi Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Ninh Bình

Đề học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 9 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Phú Thọ

14/02/2023

Đề học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 9 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Phú Thọ

Bài tập VD – VDC chuyên đề hàm số, hàm số bậc hai và tam thức bậc hai

14/02/2023

Bài tập VD – VDC chuyên đề hàm số, hàm số bậc hai và tam thức bậc hai

Vở học Toán 10 chuyên đề thống kê và xác suất – Lê Quang Xe

15/02/2023

Vở học Toán 10 chuyên đề thống kê và xác suất – Lê Quang Xe

Đề cương giữa kì 2 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà Nội

15/02/2023

Đề cương giữa kì 2 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà Nội