Logo SHub
hint-header

Đề KSCL Toán 10 lần 2 năm 2022 – 2023 trường THPT Tiên Du 1 – Bắc Ninh

Mô tả

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT TIÊN DU SỐ 1 Ngày thi: 10/01/2023 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10 LẦN 2 NĂM HỌC 2022 - 2023 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề có 12 câu trắc nghiệm) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Họ và tên: .................................................................... Số báo danh: ............ Mã đề 102 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Câu 1. Cho hình bình hành ABCD. Tính giá trị biểu thức P sin A .sin B cosA . cos B 3 1 . B. P . C. P = 1. D. P = -1. 2 2 Câu 2. Biết rằng Parabol y x 2 bx c có đỉnh là I 0; 1 . Tính giá trị của biểu thức b 2c . A. P = B. 1 . C. 2 . D. 2 . A. 1 . Câu 3. Miền tam giác ABC kể cả ba cạnh AB, BC , CA trong hình là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ bất phương trình dưới đây? x y 4 0 A. x y 4 0 . x 2 y 4 0 x y 4 0 B. x y 4 0 . x 2 y 4 0 x y 4 0 C. x y 4 0 . x 2 y 4 0 x y 4 0 D. x y 4 0 . x 2 y 4 0 Câu 4. Cho ba điểm A, B , C th

Chủ đề liên quan
Đề học sinh giỏi Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Hương Trà – TT Huế

13/01/2023

Đề học sinh giỏi Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Hương Trà – TT Huế

Đề cuối kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị

13/01/2023

Đề cuối kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh

13/01/2023

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đề cuối kì 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị

13/01/2023

Đề cuối kì 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị

Đề học kì 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 trường THCS Trần Quang Khải – TP HCM

13/01/2023

Đề học kì 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 trường THCS Trần Quang Khải – TP HCM