Logo SHub
hint-header

Bản chất của phương pháp gia công kim loại bằng áp lực là gì?

Cập nhật ngày: 17-06-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng An


Bản chất của phương pháp gia công kim loại bằng áp lực là gì?

A

Rót kim loại lỏng vào khuôn, chờ cho kim loại lỏng kết tinh và nguội sẽ thu được vật đúc theo yêu cầu.

B

Dùng ngoại lực tác dụng thông qua các dụng cụ thích hợp hoặc thiết bị ( buastay hoặc búa máy) làm cho vật liệu bị biến dạng dẻo theo hướng định trước nhằm thu được vật thể có hình dạng theo yêu cầu.

C

Nối các chi tiết bằng cách nung nóng chỗ nối đến trạng thái nóng chảy, sau khi kết tinh sẽ tạo thành mối hàn.

D

Nối các chi tiết lại với nhau bằng phương pháp nung dẻo chỗ nối, kim loại sau khi nguội tạo thành mối hàn.
Chủ đề liên quan
Nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp hàn là gì?

A

Chi tiết hàn dễ biến dạng cong, vênh, nứt.

B

Không thể chế tạo được vật có hình dạng phức tạp.

C

Không thể nối được các kim loại có tính chất khác nhau.

D

Tốn kim loại.
Các sản phẩm: Xoong, nồi, siêu đun nước, thân máy công cụ. Là sản phẩm của phương pháp công nghệ nào sau đây?

A

Rèn tự do.

B

Dập thể tích.

C

Đúc.

D

Hàn.
Trong thành phần của vật liệu làm khuôn cát, cát chiếm bao nhiêu phần trăm?

A

(10- 20)%

B

(70- 80)%

C

(50- 60)%

D

(30- 50)%
Kim loại khi gia công áp lực bị biến dạng ở trạng thái nào?

A

Rắn.

B

Nóng chảy.

C

Nóng đỏ.

D

Hơi.
Có mấy khổ giấy chính?

A

2

B

3

C

4

D

5