Logo SHub
hint-header

Điều nào sau đây sai khi nói về tia tử ngoại :

Cập nhật ngày: 23-09-2022


Chia sẻ bởi: Phạm Thùy


Điều nào sau đây sai khi nói về tia tử ngoại :

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Có bản chất là sóng điện từ.

B

Là bức xạ không thấy được có bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng tím.

C

Dùng để diệt khuẩn, chữa bệnh còi xương.

D

Có tác dụng sinh học.
Bình luận
logo-empty

Đăng nhập để bình luận

Đăng nhập ngay để tham gia vào cuộc trò chuyện và chia sẻ ý kiến của bạn.

Chủ đề liên quan
Tia tử ngoại không

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Không bị nước hấp thụ.

B

Làm ion hóa không khí.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Tia tử ngoại

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

được ứng dụng để khử trùng, diệt khuẩn.

B

có tần số tăng khi truyền từ không khí vào nước.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.

B

Các vật ở nhiệt độ trên 20000C chỉ phát ra tia hồng ngoại.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Chọn câu sai :

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Tia X là bức xạ có thể trông thấy được vì nó làm cho một số chất phát quang.

B

Tia X là bức xạ có hại đối với sức khỏe con người.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

B

tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Nguyên nhân chính của sự tán sắc là do

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

chất làm lăng kính có chiết suất lớn hơn chiết suất không khí

B

chất làm lăng kính có chiết suất nhỏ hơn chiết suất không khí

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Một tia sáng đi qua lăng kính ló ra chỉ một màu duy nhất không phải màu trắng thì đó là:

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Ánh sáng đơn sắc

B

Ánh sáng đa sắc.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Một sóng ánh sáng đơn sắc được đặt trưng nhất là:

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

màu sắc

B

tần số

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím là ánh sáng

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

lam.

B

chàm.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Có ba bức xạ đơn sắc : đỏ, lam, tím truyền trong một môi trường. Các bức xạ này được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

tím, lam, đỏ.

B

đỏ, tím, lam.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

không bị lệch phương truyền

B

bị thay đổi tần số

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

B

tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Nguyên nhân chính của sự tán sắc là do

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

chất làm lăng kính có chiết suất lớn hơn chiết suất không khí

B

chất làm lăng kính có chiết suất nhỏ hơn chiết suất không khí

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính, bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượng

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

giao thoa ánh sáng.

B

phản xạ toàn phần.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Gọi i là khoảng vân, trên màn quan sát, vân tối gần vân sáng trung tâm nhất cách vân sáng trung tâm một khoảng

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

i.

B

i/4.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Trong chân không, bước sóng ánh sáng lục bằng

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

546 pm.

B

546 nm.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

là sóng dọc.

B

có tính chất hạt.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc màu lục, màu đỏ, màu lam, màu tím lần lượt là n1, n2, n3

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

n4, n3, n1, n2.

B

n1, n2, n3, n4.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Trong chân không, ánh sáng có bước sóng lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lam, tím là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

ánh sáng đỏ.

B

ánh sáng vàng.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Để chữa được bệnh ung thư gần da, người có thể sử dụng bức xạ điện từ nào sau đây?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Tia hồng ngoại

B

Tia tử ngoại

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Bình luận
logo-empty

Đăng nhập để bình luận

Đăng nhập ngay để tham gia vào cuộc trò chuyện và chia sẻ ý kiến của bạn.