Logo SHub
hint-header

Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính, bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượng

Cập nhật ngày: 24-09-2022


Chia sẻ bởi: Trần Thị Kim Thùy


Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính, bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượng

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

giao thoa ánh sáng.

B

phản xạ toàn phần.

C

tán sắc ánh sáng.

D

phản xạ ánh sáng.
Bình luận
logo-empty

Đăng nhập để bình luận

Đăng nhập ngay để tham gia vào cuộc trò chuyện và chia sẻ ý kiến của bạn.

Chủ đề liên quan
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Gọi i là khoảng vân, trên màn quan sát, vân tối gần vân sáng trung tâm nhất cách vân sáng trung tâm một khoảng

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

i.

B

i/4.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Trong chân không, bước sóng ánh sáng lục bằng

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

546 pm.

B

546 nm.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

là sóng dọc.

B

có tính chất hạt.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc màu lục, màu đỏ, màu lam, màu tím lần lượt là n1, n2, n3

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

n4, n3, n1, n2.

B

n1, n2, n3, n4.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Trong chân không, ánh sáng có bước sóng lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lam, tím là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

ánh sáng đỏ.

B

ánh sáng vàng.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Để chữa được bệnh ung thư gần da, người có thể sử dụng bức xạ điện từ nào sau đây?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Tia hồng ngoại

B

Tia tử ngoại

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Quang phổ liên tục của một vật

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật.

B

phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Phát biểu nào trong các phát biểu sau đây về tia Rơnghen là sai

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Tia Rơnghen truyền được trong chân không.

B

Tia Rơnghen không bị lệch hướng đi trong điện trường và từ trường.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Ta ký hiệu: (I) là ánh sáng nhìn thấy, (II) là tia hồng ngoại, (III) là tia tử ngoại. Ánh sáng Mặt Trời có loại bức xạ nào nêu trên?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Chỉ có (I)

B

Chỉ có (I) và (II)

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Tia hồng ngoại

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

không truyền được trong chân không.

B

là ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều.

B

chúng bị lệch khác nhau trong điện trường đều.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và giữ nguyên các điều kiện khác của thí nghiệm được thì:

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

khoảng vân giảm xuống

B

vị trí vân trung tâm thay đổi

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Tia hồng ngoại:

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Có màu đỏ

B

Dùng chiếu sáng trong gia đình

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Tia từ ngoại:

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Có màu tím

B

Có bước sóng lớn hơn 0,76 μm

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Trong các phát biểu sau đây , phát biểu nào là sai

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Ánh sáng do Mặt Trời phát ra là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng

B

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Điều nào sau đây là đúng khi nói về ứng dụng của quang phổ liên tục?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Dùng để xác định nhiệt độ của vật phát sáng do bị nung nóng.

B

Dùng để xác định bước sóng ánh sáng của nguồn sáng phát ra.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Phát biểu nào sau đây là sai

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy có bước sóng < 380 nm

B

Tia tử ngoại cũng có trong ánh sáng mặt trời.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thuỷ tinh thì

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Tần số tăng, bước sóng giảm.

B

Tần số không đổi, bước sóng tăng.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Một ánh sáng đơn sắc màu vàng có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất là 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

màu vàng và tần số f.

B

màu tím và tần số f.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính, bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượng

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

giao thoa ánh sáng.

B

phản xạ toàn phần.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Bình luận
logo-empty

Đăng nhập để bình luận

Đăng nhập ngay để tham gia vào cuộc trò chuyện và chia sẻ ý kiến của bạn.