Logo SHub
hint-header

Hòa tan 4,185 gam đơn chất X trong m gam dung dịch HNO3 63% (lấy dư), thu được 0,675 mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,3 mol KOH, thu được dung dịch chỉ chứa 32,815 gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là (Cho: O = 16; H = 1; N = 14; K = 39; Na = 23; C = 12; P = 31; S = 32)

Cập nhật ngày: 25-11-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Anh Thư


Hòa tan 4,185 gam đơn chất X trong m gam dung dịch HNO3 63% (lấy dư), thu được 0,675 mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,3 mol KOH, thu được dung dịch chỉ chứa 32,815 gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là (Cho: O = 16; H = 1; N = 14; K = 39; Na = 23; C = 12; P = 31; S = 32)

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

135,0.

B

67,5.

C

144,5.

D

77,0.
Bình luận
logo-empty

Đăng nhập để bình luận

Đăng nhập ngay để tham gia vào cuộc trò chuyện và chia sẻ ý kiến của bạn.

Chủ đề liên quan
Trong thành phần của hợp chất hữu cơ, nhất thiết có chứa nguyên tố

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

cacbon (C).

B

oxi (O).

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Chất nào sau đây có chứa vòng benzen?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Isopren.

B

Axetilen.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

MH20) Chất nào sau đây có một liên kết ba trong phân tử?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Metan.

B

Etilen.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Chất nào sau đây chỉ chứa liên kết xichma (

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Etanol.

B

Etilen.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Anken là những hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

CnH2n - 2 (n ≥ 2).

B

CnH2n+2 (n ≥ 1).

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Công thức cấu tạo nào sau đây có đồng phân hình học?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

CH3-COO-CH=CH2.

B

CH3-C≡C-COOH.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

(QG-19)

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Cl2.

B

CH4.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Axetilen khi cháy tỏa nhiều nhiệt nên được dùng trong đèn xì để hàn, cắt kim loại.Công thức phân tử của axetilen là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

CH4.

B

C2H4.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

QG16)Etanol là chất có tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng etanol trong máu tăng cao sẽ có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể dẫn đến tử vong. Tên gọi khác củ

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

phenol.

B

ancol etylic.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Gần đây, rất nhiều trường hợp tử vong do uống phải rượu giả được pha chế từ cồn công nghiệp. Một trong những hợp chất độc hại trong cồn công nghiệp chính là chất X. Chất X có thể gây tổn thương não, dây thần kinh thị giác, tổn thương nội tạng. Tên gọi của X là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

propan-1-ol.

B

etanol.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Hợp chất C6H5OH (C6H

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

benzen.

B

ancol etylic.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Fomalin được dùng để ngâm xác động thực vật, thuộc da, tẩy uế, tiệt trùng… Fomalin là dung dịch chất hữu cơ nào sau đây?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

HCHO

B

HCOOH

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

(QG18) Tên gọi của hợp chất CH3

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

anđehit fomic.

B

axit axetic.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

(QG18) Tên gọi của hợp chất CH3

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

axit fomic.

B

ancol etylic.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

QG18) Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Metan.

B

Etilen.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

CH3CHO.

B

CH≡CH.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Chất tác dụng với NaHCO3, giải phóng khí CO2

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Phenol (C6H5OH).

B

Etanol.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Chất không

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

axit axetic.

B

phenol.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

QG18) Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch Br

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Axetilen.

B

Propilen.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

MH18) Cho vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ thấy xuất hiện

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

kết tủa trắng.

B

kết tủa đỏ nâu.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Bình luận
logo-empty

Đăng nhập để bình luận

Đăng nhập ngay để tham gia vào cuộc trò chuyện và chia sẻ ý kiến của bạn.