Logo SHub
hint-header

QG 18)Các loại phân lân đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố

Cập nhật ngày: 25-11-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Anh Thư


QG 18)Các loại phân lân đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

photpho.

B

kali.

C

cacbon.

D

nitơ.
Bình luận
logo-empty

Đăng nhập để bình luận

Đăng nhập ngay để tham gia vào cuộc trò chuyện và chia sẻ ý kiến của bạn.

Chủ đề liên quan
Đạm urê có ưu điểm là hàm lượng dinh dưỡng %N cao và khi bón không làm thay đổi pH của môi trường. Thành phần chính của phân đạm urê

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

NH4NO3.

B

(NH2)2CO.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Thành phần chính của phân supe photphat kép là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Ca(H2PO4)2.

B

Ca(H2PO4)2 và CaSO4

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng % của

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

K.

B

KCl.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Phân bón nitrophotka là hỗn hợp của (NH4)2HPO

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

NH4NO3.

B

CaSO4.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Loại phân đạm có hàm lượng nitơ cao nhất là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

NH4NO3.

B

(NH2)2CO.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

TN21) Trong bình kín dung tích không đổi chứa hỗn hợp khí X gồm H2 và N2 (chất xúc tác thích hợp), áp suất trong bình là p atm, tỉ khối của X so với H2 là 5. Nung nóng bình để thực hiện phản ứng tổng hợp NH

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

26,0%.

B

19,5%.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

QG18) Cho 2,13 gam P2O5 vào dung dịch chứa x mol NaOH và 0,02 mol Na3

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

0,030.

B

0,050.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

QG19). Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2) qua cacbon nung đỏ, thu được 1,75a mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

0,045.

B

0,030.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Hòa tan hoàn toàn 1,478 gam hỗn hợp gồm C, P và S trong 39 gam dung dịch HNO3 63%, thu được 0,4 mol hỗn hợp khí gồm NO2 và CO

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

15,184.

B

11,332.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Hòa tan 4,185 gam đơn chất X trong m gam dung dịch HNO3 63% (lấy dư), thu được 0,675 mol khí NO2

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

135,0.

B

67,5.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Trong thành phần của hợp chất hữu cơ, nhất thiết có chứa nguyên tố

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

cacbon (C).

B

oxi (O).

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Chất nào sau đây có chứa vòng benzen?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Isopren.

B

Axetilen.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

MH20) Chất nào sau đây có một liên kết ba trong phân tử?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Metan.

B

Etilen.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Chất nào sau đây chỉ chứa liên kết xichma (

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Etanol.

B

Etilen.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Anken là những hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

CnH2n - 2 (n ≥ 2).

B

CnH2n+2 (n ≥ 1).

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Công thức cấu tạo nào sau đây có đồng phân hình học?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

CH3-COO-CH=CH2.

B

CH3-C≡C-COOH.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

(QG-19)

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Cl2.

B

CH4.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Axetilen khi cháy tỏa nhiều nhiệt nên được dùng trong đèn xì để hàn, cắt kim loại.Công thức phân tử của axetilen là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

CH4.

B

C2H4.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

QG16)Etanol là chất có tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng etanol trong máu tăng cao sẽ có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể dẫn đến tử vong. Tên gọi khác củ

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

phenol.

B

ancol etylic.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Gần đây, rất nhiều trường hợp tử vong do uống phải rượu giả được pha chế từ cồn công nghiệp. Một trong những hợp chất độc hại trong cồn công nghiệp chính là chất X. Chất X có thể gây tổn thương não, dây thần kinh thị giác, tổn thương nội tạng. Tên gọi của X là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

propan-1-ol.

B

etanol.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Bình luận
logo-empty

Đăng nhập để bình luận

Đăng nhập ngay để tham gia vào cuộc trò chuyện và chia sẻ ý kiến của bạn.