Logo SHub
hint-header

Sự tương phản hai mùa mưa - khô giữa Duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên chủ yếu do hướng núi và hoạt động theo mùa của gió nào sau đây?

Cập nhật ngày: 06-08-2022


Chia sẻ bởi: Lê Ngọc Gia Nghi


Sự tương phản hai mùa mưa - khô giữa Duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên chủ yếu do hướng núi và hoạt động theo mùa của gió nào sau đây?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Gió mùa Đông Bắc và gió tây nam.

B

Tín phong Đông Bắc và gió tây nam.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Bình luận
logo-empty

Đăng nhập để bình luận

Đăng nhập ngay để tham gia vào cuộc trò chuyện và chia sẻ ý kiến của bạn.

Chủ đề liên quan
Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có biên độ nhiệt độ năm lớn chủ yếu do tác động của

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

 thời gian mặt trời lên thiên đỉnh, gió, vị trí nằm cách xa vùng xích đạo.

B

vị trí nằm gần chí tuyến, gió mùa hạ, thời gian mặt trời lên thiên đỉnh.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Trong việc sử dụng tài nguyên khoáng sản của nước ta, vấn đề nào cần phải quan tâm trước nhất?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Xử lí nghiệm những trường hợp vi phạm luật.

B

Nâng cao trình độ kĩ thuật, công nghệ khai thác.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Môi trường nước bị ô nhiễm, hoạt động nào sẽ thiệt hại nhiều nhất?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Nuôi trồng thủy sản.

B

Sản xuất nông nghiệp.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Ở nước ta, sử dụng tài nguyên nước vào mục đích sản xuất, vấn đề nào là trở ngại lớn nhất?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Phân bố lượng nước không đều giữa các vùng.

B

Nguồn nước ngọt ở nhiều vùng bị nhiễm mặn, nhiễm phèn.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở nông thôn là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

sử dụng hóa chất trong nông nghiệp, rác thải sinh hoạt.

B

rác thải các nhà máy công nghiệp chưa qua sử lí.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Để bảo vệ vốn rừng, biện pháp nào dưới đây thiết thực hơn cả?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Giao quyền sử dụng đất và bảo vệ rừng cho nhân dân.

B

Hạn chế khai thác gỗ, tận dụng gỗ cành, gỗ ngọn.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Hoạt động sản xuất nào sau đây có tác dụng tích cực hơn cả để bảo vệ đất đai ở miền đồi núi?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Trồng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

B

Xây dựng các công trình thủy điện kết hợp trồng cây công nghiệp.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Nguyên nhân chính làm cho tài nguyên đất của nước ta bị thoái hóa là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

B

Địa hình đồi núi chiếm hơn 3/4 diện tích lãnh thổ.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Tài nguyên thiên nhiên nước ta bị suy giảm, chủ yếu do

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

sự phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa.

B

sự phát triển các ngành công nghiệp, xây dựng.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Tài nguyên đất bị ô nhiễm nặng, nguyên nhân chính là do

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

dư lượng thuốc trừ sâu và phân hoá học.

B

đô thị hoá và công nghiệp hoá nông thôn.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Ở Việt Nam, phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên vì

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

thiên tai, bão lũ, hạn hán thường xuyên xảy ra.

B

đảm bảo tốt nhất cho sự phát triển bền vững lâu dài.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Nước ta cần có độ che phủ rừng cao, trên 50% là vì

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

3/4 diện tích lãnh thổ là đồi núi, có độ dốc lớn, mưa nhiều.

B

nước ta tiếp giáp với biến trên 3260km.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Tài nguyên khoáng sản nước ta đa dạng, phong phú là do nước ta

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

nằm gần vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương.

B

có sự đa dạng về địa chất và địa hình.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Nguồn lợi thủy sản của nước ta bị giảm sút nhiều, nguyên nhân nào là chủ yếu?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Khai thác bằng các hình thức mang tính hủy diệt.

B

Phương tiện, kĩ thuật khai thác ngày càng hiện đại.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Việc ban hành Sách đỏ ở nước ta nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Để bảo vệ nguồn gen động, thực vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

B

Quy định việc khai thác, cấm tuyệt đối việc khai thác tài nguyên sinh vật.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Biểu hiện nào sau đây là sự suy thoái đất ở đồng bằng của nước ta?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Đất trống, đồi núi trọc gia tăng.

B

Đất bị ô nhiễm và canh tác quá mức.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Tài nguyên rừng có giá trị kinh tế nào sau đây?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Điều hòa khí quyển và giữa mạch nước ngầm.

B

Chống xói mòn đất, hạn chế lũ lụt và hạn hán.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước trên diện rộng chủ yếu ở nước ta hiện nay là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

nước thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt.

B

chất thải sinh hoạt của khu dân cư, du lịch

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Biện pháp nào sau đây để bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp ở nước ta?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Chống xói mòn đất và ô nhiễm đất

B

Áp dụng biện pháp nông lâm ngư.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Nhận định nào sau đây không

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Bình quân đất nông nghiệp trên đầu người lớn.

B

Diện tích đất bị suy thoái vẫn còn rất lớn.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Bình luận
logo-empty

Đăng nhập để bình luận

Đăng nhập ngay để tham gia vào cuộc trò chuyện và chia sẻ ý kiến của bạn.