Logo SHub
hint-header

Thành phần chính của khí than ướt là

Cập nhật ngày: 25-11-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Anh Thư


Thành phần chính của khí than ướt là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

CO và H2.

B

CO và H2O.

C

CO2 và H2.

D

CO và CO2.
Bình luận
logo-empty

Đăng nhập để bình luận

Đăng nhập ngay để tham gia vào cuộc trò chuyện và chia sẻ ý kiến của bạn.

Chủ đề liên quan
Chất nào sau đây dùng làm thuốc giảm đau dạ dày cho thừa axit?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

CaCO3.

B

NH4Cl.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Loại than nào sau đây không có trong thiên nhiên?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Than chì.

B

Than antraxit.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Khi sấy khô, axit silixic (H2SiO3

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

ferosilic.

B

silicat.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

QG 18)Các loại phân lân đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

photpho.

B

kali.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Đạm urê có ưu điểm là hàm lượng dinh dưỡng %N cao và khi bón không làm thay đổi pH của môi trường. Thành phần chính của phân đạm urê

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

NH4NO3.

B

(NH2)2CO.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Thành phần chính của phân supe photphat kép là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Ca(H2PO4)2.

B

Ca(H2PO4)2 và CaSO4

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng % của

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

K.

B

KCl.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Phân bón nitrophotka là hỗn hợp của (NH4)2HPO

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

NH4NO3.

B

CaSO4.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Loại phân đạm có hàm lượng nitơ cao nhất là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

NH4NO3.

B

(NH2)2CO.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

TN21) Trong bình kín dung tích không đổi chứa hỗn hợp khí X gồm H2 và N2 (chất xúc tác thích hợp), áp suất trong bình là p atm, tỉ khối của X so với H2 là 5. Nung nóng bình để thực hiện phản ứng tổng hợp NH

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

26,0%.

B

19,5%.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

QG18) Cho 2,13 gam P2O5 vào dung dịch chứa x mol NaOH và 0,02 mol Na3

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

0,030.

B

0,050.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

QG19). Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2) qua cacbon nung đỏ, thu được 1,75a mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

0,045.

B

0,030.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Hòa tan hoàn toàn 1,478 gam hỗn hợp gồm C, P và S trong 39 gam dung dịch HNO3 63%, thu được 0,4 mol hỗn hợp khí gồm NO2 và CO

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

15,184.

B

11,332.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Hòa tan 4,185 gam đơn chất X trong m gam dung dịch HNO3 63% (lấy dư), thu được 0,675 mol khí NO2

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

135,0.

B

67,5.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Trong thành phần của hợp chất hữu cơ, nhất thiết có chứa nguyên tố

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

cacbon (C).

B

oxi (O).

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Chất nào sau đây có chứa vòng benzen?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Isopren.

B

Axetilen.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

MH20) Chất nào sau đây có một liên kết ba trong phân tử?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Metan.

B

Etilen.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Chất nào sau đây chỉ chứa liên kết xichma (

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Etanol.

B

Etilen.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Anken là những hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

CnH2n - 2 (n ≥ 2).

B

CnH2n+2 (n ≥ 1).

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Công thức cấu tạo nào sau đây có đồng phân hình học?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

CH3-COO-CH=CH2.

B

CH3-C≡C-COOH.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Bình luận
logo-empty

Đăng nhập để bình luận

Đăng nhập ngay để tham gia vào cuộc trò chuyện và chia sẻ ý kiến của bạn.