Logo SHub
hint-header

Trong tự nhiên, hai dạng tồn tại của cacbon tự do gần như tinh khiết là

Cập nhật ngày: 25-11-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Anh Thư


Trong tự nhiên, hai dạng tồn tại của cacbon tự do gần như tinh khiết là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

kim cương và than cốc.

B

than gỗ và than muội.

C

kim cương và than chì.

D

than chì và than gỗ.
Bình luận
logo-empty

Đăng nhập để bình luận

Đăng nhập ngay để tham gia vào cuộc trò chuyện và chia sẻ ý kiến của bạn.

Chủ đề liên quan
Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

C + 4HNO3 (đặc) CO2 + 4NO2 + 2H2O.

B

Fe2O3 + 3C 2Fe + 3CO.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Một trong những nguyên nhân gây tử vong trong nhiều vụ cháy là do nhiễm độc khí X. Khi vào cơ thể, khí X kết hợp với hemoglobin làm giảm khả năng vận chuyển oxi của máu. Khí X là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

N2.

B

CO.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Nước đá khô được sử dụng nhiều trong việc bảo quản thực phẩm. Chất tạo ra nước đá khô là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

H2O.

B

SO2.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Cho 5 ml axit HCOOH và 10 ml dung dịch H2SO4

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

SO2.

B

CO.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Thành phần chính của khí than ướt là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

CO và H2.

B

CO và H2O.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Chất nào sau đây dùng làm thuốc giảm đau dạ dày cho thừa axit?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

CaCO3.

B

NH4Cl.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Loại than nào sau đây không có trong thiên nhiên?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Than chì.

B

Than antraxit.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Khi sấy khô, axit silixic (H2SiO3

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

ferosilic.

B

silicat.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

QG 18)Các loại phân lân đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

photpho.

B

kali.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Đạm urê có ưu điểm là hàm lượng dinh dưỡng %N cao và khi bón không làm thay đổi pH của môi trường. Thành phần chính của phân đạm urê

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

NH4NO3.

B

(NH2)2CO.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Thành phần chính của phân supe photphat kép là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Ca(H2PO4)2.

B

Ca(H2PO4)2 và CaSO4

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng % của

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

K.

B

KCl.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Phân bón nitrophotka là hỗn hợp của (NH4)2HPO

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

NH4NO3.

B

CaSO4.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Loại phân đạm có hàm lượng nitơ cao nhất là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

NH4NO3.

B

(NH2)2CO.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

TN21) Trong bình kín dung tích không đổi chứa hỗn hợp khí X gồm H2 và N2 (chất xúc tác thích hợp), áp suất trong bình là p atm, tỉ khối của X so với H2 là 5. Nung nóng bình để thực hiện phản ứng tổng hợp NH

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

26,0%.

B

19,5%.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

QG18) Cho 2,13 gam P2O5 vào dung dịch chứa x mol NaOH và 0,02 mol Na3

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

0,030.

B

0,050.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

QG19). Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2) qua cacbon nung đỏ, thu được 1,75a mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

0,045.

B

0,030.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Hòa tan hoàn toàn 1,478 gam hỗn hợp gồm C, P và S trong 39 gam dung dịch HNO3 63%, thu được 0,4 mol hỗn hợp khí gồm NO2 và CO

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

15,184.

B

11,332.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Hòa tan 4,185 gam đơn chất X trong m gam dung dịch HNO3 63% (lấy dư), thu được 0,675 mol khí NO2

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

135,0.

B

67,5.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Trong thành phần của hợp chất hữu cơ, nhất thiết có chứa nguyên tố

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

cacbon (C).

B

oxi (O).

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Bình luận
logo-empty

Đăng nhập để bình luận

Đăng nhập ngay để tham gia vào cuộc trò chuyện và chia sẻ ý kiến của bạn.