Logo SHub
hint-header

Đề cuối kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị

Mô tả

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 NĂM HỌC 2022 − 2023 MÔN: TOÁN − LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) (Đề thi gồm có 5 trang) Mã đề thi 135 Câu 1. Một khối bát diện đều√có cạnh bằng a thì có thể tích bằng bao nhiêu? √ √ 2 2a3 2a3 . C. 2a3 . D. . A. a3 . B. 3 3 Câu 2. Xét phương trình log24 x − log2 2x − 1 = 0. Nếu đặt ẩn phụ t = log2 x thì phương trình đó trở thành phương trình nào dưới đây? 1 1 A. t2 − t − 2 = 0. B. t2 − t − 2 = 0. C. 2t2 − t − 1 = 0. D. 4t2 − t − 1 = 0. 4 2 Câu 3. Số nào dưới đây là nghiệm của phương trình log2 (x − 1) = 3? A. 1. B. 9. C. 8. D. 10. Câu 4. Cho 0 < a , 1 và α, β là các số thực tùy ý. Hỏi khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? aα B. aα · aβ = aαβ . C. (aα )β = aαβ . D. aα · aβ = aα+β . A. β = aα−β . a Câu 5. Thể tích của khối lăng trụ có chiều cao bằng h và diện tích đáy bằng B là 1 1 B. V = Bh. C. V = . D. V = 3Bh. A. V = Bh. 3 2 x+1 Câu 6. Đồ thị hàm số y = √ có bao nhiêu tiệm

Chủ đề liên quan
Đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Phú Yên

13/01/2023

Đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Phú Yên

Đề cuối kỳ 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Bình Tân – TP HCM

13/01/2023

Đề cuối kỳ 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Bình Tân – TP HCM

Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2023 – 2024 trường THCS Hoá Thượng – Thái Nguyên

14/01/2023

Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2023 – 2024 trường THCS Hoá Thượng – Thái Nguyên

Đề KSCL lần 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh

14/01/2023

Đề KSCL lần 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh

Đề thi KSCL Toán 12 lần 1 năm 2022 – 2023 trường THPT Bạch Đằng – Quảng Ninh

14/01/2023

Đề thi KSCL Toán 12 lần 1 năm 2022 – 2023 trường THPT Bạch Đằng – Quảng Ninh