Logo SHub
hint-header

Đề khảo sát lần 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Mô tả

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH XUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2 NĂM HỌC 2022 - 2023 Môn: TOÁN - Lớp 12 - Chương trình chuẩn Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:..................... Mã đề thi 151 Câu 1. Cho khối cầu ( C ) có bán kính bằng 3 cm . Thể tích khối cầu đã cho là A. 9π ( cm3 ) B. 3π ( cm3 ) C. 36π ( cm3 ) D. 36π ( cm 2 ) Câu 2. Hình tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng A. 4 B. 2 C. 9 D. 6 Câu 3. Cho khối lăng trụ ABC.A 'B'C' có thể tích V . Thể tích của khối A.A 'B'C' là V V B. 3V C. D. A. 2V 3 6 Câu 4. Cho cấp số cộng ( u n ) với = u1 4,= u 2 8 . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng A. 4 B. 2 C. 6 D. -4 x x Câu 5. Tổng các nghiệm của phương trình 4 − 10.2 + 16 = 0 bằng A. 4 B. 10 C. 16 D. 2 Câu 6. Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng qua trục được thiết diện là hình vuông cạnh 2a . Diện tích xung quanh của hình trụ là A. 4πa 2 B. 8πa 2 C. 2πa

Chủ đề liên quan
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán liên trường THPT – Nghệ An

15/01/2023

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán liên trường THPT – Nghệ An

Đề khảo sát lần 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

16/01/2023

Đề khảo sát lần 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Đề khảo sát lần 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

16/01/2023

Đề khảo sát lần 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Đề khảo sát Toán 10 lần 2 năm 2022 – 2023 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc

16/01/2023

Đề khảo sát Toán 10 lần 2 năm 2022 – 2023 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Toán lần 1 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

17/01/2023

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Toán lần 1 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội