Logo SHub
hint-header

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Điện Biên – TP HCM

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc UBND QUẬN BÌNH THẠNH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐIỆN BIÊN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN – LỚP 8 HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2022 – 2023 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1: (2,5 điểm) Rút gọn biểu thức: a) 6 x x 1 2(3x 2 1) b) 2 x 3 2 x 3 2 x 1 c) 2 2 3 5 x 18 2 x2 x2 x 4 Bài 2: (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 5x3 10 x2 y 5xy 2 b) x2 2 xy y 2 25 Bài 3: (1,5 điểm) Tìm x: a) (2 x 1)2 2 x(3 2 x) 11 2 b) x 3 5 x 15 0 Bài 4: (0,75 điểm) Sau một thời gian phát hành, nhà sản xuất quyết định giảm giá một dòng điện thoại với giá ban đầu là 7 000 000 đồng. Đợt một giảm giá 10% so với giá ban đầu. Đợt hai giảm 5% so với giá sau khi đã giảm ở đợt một. Hỏi sau hai đợt giảm giá, chiếc điện thoại hiện được bán với giá là bao nhiêu ? C Bài 5: (0,75 điểm) Để đo khoảng cách giữa hai điểm A và B bị ngăn cách bởi một hồ nước người ta đóng các cọc ở vị trí A, B, C , D, E như hình vẽ. Người t

Chủ đề liên quan
Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Thanh Đa – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Thanh Đa – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Phú Mỹ – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Phú Mỹ – TP HCM

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Cù Chính Lan – TP HCM

25/11/2022

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Cù Chính Lan – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Đống Đa – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Đống Đa – TP HCM

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Bình Quới Tây – TP HCM

25/11/2022

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Bình Quới Tây – TP HCM