Logo SHub
hint-header

Đề thi thử Toán vào lớp 10 lần 1 năm 2022 – 2023 trường THPT Sơn Tây – Hà Nội

Mô tả

TRƯ NG THPT SƠN TÂY (Đề thi có 01 trang) THI TH K THI TUY N SINH L P 10 THPT ( L N 1 ) NĂM HỌ C 2022 – 2023 Môn thi: T OÁN Th Bài I : ( 2,0 m ). Cho hai bi u th c 1 2 x A x = + và 3 4 6 x x B x x x + = + v i 0; 4 x x , 1) Tính giá tr bi u th c A khi 25 x = 2) Rút g n bi u th c B 3) Tìm t t c các giá tr nguyên c a x bi u th c A P B = nh n giá tr nguyên. Bài II: ( 2,0 điể m ). 1) Gi i bài toán sau b ng cách l p ph ng trình ho c h phương trình Tr m y t phườ ng Trung H ng ph i tiêm xong 3500 m i vaccine phòng Covid-19 trong m t s ngày quy nh. Th c t , m i ngày tr m y t c nhi i vaccine so v i s mũi vaccine ph i tiêm trong m t ngày theo k ho ch. Vì th tr m y t c th i h n d nh hai ngày. H i th c t , m i ngày tr m y t phường Trung Hưng đã ti m đượ c bao nhiêu mũi vaccine? (Gi nh r ng s mũi vaccine tr m y t c trong m i ngày là b ng nhau). 2) M t chi c l có chi u cao 35 cm và bán kính đáy 10 cm . Ng i ta dán gi y trang trí toàn b phía ngoài m t xung quanh c a l hai m t i n tích b m c dán gi y trang trí c a l qua b dày v t li u, l y 3,14) . Bài III: ( 2,5 điể m ). 1) Gi i h phương trình 3 2 7 2 3 3 3 2 x y x y + = = 2) Trong m t ph ng t , Oxy xé t đườ ng th ng ( ) : 3 d y mx = v i 0 m và parabol 2 ( ) : P y x = a) G i A là giao điể m c a ng th ng ( ) d và tr c Oy . Tính t m A . b) Tìm t t c các giá tr c a m ( ) d c t ( ) P t m phân bi 1 2 , x x sao cho 1 2 1 1 2 . 3 x x = Bài IV: ( 3,0 điể m ). Cho đườ ng tròn ( , ) I R có đườ ng kính AB c nh và ng tròn ( ) , ' A R vói R ’ R < . Bi t hai đườ ng tròn trên c t nhau t m C và D . Kéo dài AD c t CB t i K . 1) Ch ng minh hai tam giác KCA và KDB ng d ng. 2) G i M là trung m c a AC và DC c t AB t i N . Ch ng minh r ng: a) IM AC b) B m M, N, I, C cùng thu c m ng tròn. 3) Tính KC NI MN DN . Bài V: ( 0,5 điể m ). Cho hai s th c dươ ng a, b th a mãn 2022 2022 90 a b + + + = . Tìm giá tr nh nh t c a bi u th c 2 2 P a ab b = + . ------- H t -------

Chủ đề liên quan
Đề thi thử Toán vào 10 lần 1 năm 2022 – 2023 trường Lê Quý Đôn – Thanh Hóa

18/05/2022

Đề thi thử Toán vào 10 lần 1 năm 2022 – 2023 trường Lê Quý Đôn – Thanh Hóa

Đề kiểm tra học kì 2 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Vân Đồn – TP HCM

18/05/2022

Đề kiểm tra học kì 2 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Vân Đồn – TP HCM

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Toán sở GD&ĐT Quảng Bình

18/05/2022

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Toán sở GD&ĐT Quảng Bình

Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Nha Trang – Khánh Hòa

18/05/2022

Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Nha Trang – Khánh Hòa

Đề kiểm tra học kì 2 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Vân Đồn – TP HCM

18/05/2022

Đề kiểm tra học kì 2 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Vân Đồn – TP HCM