Logo SHub
hint-header

Hệ thống bài tập trắc nghiệm xác suất

Mô tả

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN HỌC PHỔ THÔNG ______________________________________________________________ n A P A n -------------------------------------------------------------------------------------------- CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT (KẾT HỢP 3 BỘ SÁCH GIÁO KHOA) HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM XÁC SUẤT CƠ BẢN XÁC SUẤT (P1 – P6) VẬN DỤNG CAO XÁC SUẤT (P1 – P6) THÂN TẶNG TOÀN THỂ QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH TRÊN TOÀN QUỐC CREATED BY GIANG SƠN (FACEBOOK) [email protected] (GMAIL); TEL 0398021920 THÀNH PHỐ THÁI BÌNH – THÁNG 10/2022 1 XÁC SUẤT LỚP 10 THPT (LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P1) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Câu 1. Xác suất để lấy được 1 bi đỏ, 1 bi xanh, 1 bi trắng từ hộp chứa 6 bi đỏ, 4 bi xanh và 2 bi trắng là A. 5 . 36 B. 7 . 55 C. 12 . 55 D. 1 . 18 Câu 2. Một bình chứa 6 viên bi, trong đó có 2 bi xanh, 2 bi đỏ và 2 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi. Xác suất để lấy được 2 viên bi khác màu là A. 1 . 15 B. 2 . 15 C. 4 . 5 D. 4 . 15 Câu 3. Cùng một lúc có 3 khách hàng

Chủ đề liên quan
Đề học sinh giỏi huyện Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Yên Phong – Bắc Ninh

03/02/2023

Đề học sinh giỏi huyện Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Yên Phong – Bắc Ninh

Đề chọn học sinh giỏi Toán THPT vòng tỉnh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Vĩnh Long

03/02/2023

Đề chọn học sinh giỏi Toán THPT vòng tỉnh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Vĩnh Long

Đề học sinh giỏi huyện Toán 8 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Yên Phong – Bắc Ninh

03/02/2023

Đề học sinh giỏi huyện Toán 8 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Yên Phong – Bắc Ninh

Đề cương học kỳ 2 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội

03/02/2023

Đề cương học kỳ 2 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội

Đề chọn HSG trường Toán 12 năm 2022 – 2023 trường chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An

03/02/2023

Đề chọn HSG trường Toán 12 năm 2022 – 2023 trường chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An