Logo SHub
hint-header

Ôn tập giữa kì 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Mô tả

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ-HOÀN KIẾM Môn: TOÁN Khối : 11 Năm học 2022-2023 PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM I. CẤP SỐ CỘNG, CẤP SỐ NHÂN Câu 1. Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng? B. 1; 2; 4; 6; 8;... A. 1; 3; 6; 9; 12;... C. 1; 3; 7; 11; 15;... D. 1; 3; 5; 7; 9;... Câu 2. Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng? 2023 . A. un 2023 3n B. un 2023 3n. C. un D. un 2023.3n. 3n Câu 3. Tìm giá trị của m để các số 5 m ; 7 2m ; 17 m theo thứ tự lập thành cấp số cộng A. m 2. Câu 4. B. m 3. C. m 4. D. m 5. Số đo ba góc A, B, C ( A < B < C ) của tam giác tạo thành cấp số cộng, biết góc lớn nhất gấp đôi góc nhỏ nhất. Hiệu số đo (độ) của góc lớn nhất với góc nhỏ nhất bằng A. 40 B. 45 C. 60 D. 80 Câu 5. Một tam giác vuông có chu vi bằng 3 và độ dài các cạnh lập thành một cấp số cộng. Diện tích tam giác vuông đã cho bằng 3 5 3 3 A. . B. . C. . D. . 8 8 4 2 Câu 6. Cho cấp số cộng có số hạn

Chủ đề liên quan
Ôn tập giữa kì 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

17/02/2023

Ôn tập giữa kì 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Đề khảo sát Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Phương Liệt – Hà Nội

17/02/2023

Đề khảo sát Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Phương Liệt – Hà Nội

Đề khảo sát Toán 9 tháng 2 năm 2023 trường THCS Láng Thượng – Hà Nội

17/02/2023

Đề khảo sát Toán 9 tháng 2 năm 2023 trường THCS Láng Thượng – Hà Nội

Đề khảo sát Toán 9 lần 3 năm 2022 – 2023 trường THCS Chu Văn An – Hà Nội

17/02/2023

Đề khảo sát Toán 9 lần 3 năm 2022 – 2023 trường THCS Chu Văn An – Hà Nội

Đề HSG Toán 10 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai

17/02/2023

Đề HSG Toán 10 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai