Logo SHub
hint-header

Hiểu đúng nhất về “điểm tựa” trong văn bản “Con gái của mẹ” là gì?

Cập nhật ngày: 19-07-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng An


Hiểu đúng nhất về “điểm tựa” trong văn bản “Con gái của mẹ” là gì?

A

Không ai là điểm tựa của ai cả.

B

Cả hai mẹ con là điểm tựa của nhau.

C

Con là điểm tựa của mẹ.

D

Mẹ là điểm tựa duy nhất của Lam Anh.