Logo SHub
hint-header

Bài tập Số học 6 theo chủ đề

Mô tả

CHỦ ĐỀ 1: TẬP HỢP A/ KIẾN THỨC CƠ BẢN. 1. Tập hợp là một khái niệm cơ bản thường dùng trong toán học và trong cuộc sống, ta hiểu tập hợp thông qua các ví dụ. 2. Tập hợp được đặt tên bằng chữ cái in hoa: VD: Tập hợp A, tập hợp B,… 3. Phần tử của tập hợp kí hiệu bằng chữ cái thường: VD: phần tử a, phần tử b,…. 4. Viết tập hợp: - Liệt kê phần tử của tập hợp: A = {phần tử} - Chỉ ra tính chất đặc trưng của các tập hợp: A = {x | tính chất đặc trưng} 5. Số phần tử của tập hợp: Một tập hợp có thể có một, có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào. 6. Phần tử thuộc, không thuộc tập hợp: - Nếu phần tử x thuộc tập hợp A, kí hiệu x ∈ A. - Nếu phần tử a không thuộc tập hợp A, kí hiệu a ∉ A. 7. Tập hợp rỗng: Là tập hợp không có phần tử nào, tập rỗng kí hiệu là: Ø. 8. Tập hợp con: Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A gọi là tập hợp con của tập hợp B, kí hiệu là A ⊂ B hay B ⊃ A. 9. Hai tập hợp bằng nhau: Nếu A ⊂ B và B ⊃ A, ta nói hai tập hợp bằng

Chủ đề liên quan
Đề kiểm tra đội tuyển Toán năm 2022 trường chuyên Hùng Vương – Bình Dương

10/08/2022

Đề kiểm tra đội tuyển Toán năm 2022 trường chuyên Hùng Vương – Bình Dương

Đề thi HSG Toán 10 năm 2022 – 2023 lần 1 trường chuyên KHTN – Hà Nội

10/08/2022

Đề thi HSG Toán 10 năm 2022 – 2023 lần 1 trường chuyên KHTN – Hà Nội

Các dạng bài tập phép nhân và phép chia đa thức

11/08/2022

Các dạng bài tập phép nhân và phép chia đa thức

Các dạng bài tập phân thức đại số

11/08/2022

Các dạng bài tập phân thức đại số

Các dạng bài tập phương trình bậc nhất một ẩn

11/08/2022

Các dạng bài tập phương trình bậc nhất một ẩn