Logo SHub
hint-header

Bài tập VD – VDC chuyên đề hàm số, hàm số bậc hai và tam thức bậc hai

Mô tả

1 BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ-HÀM SỐ BẬC HAI VÀ TAM THỨC BẬC HAI (Dành cho học sinh muốn chinh phục điểm 8+, 9+) Tìm m để các hàm số sau đây xác định với mọi x thuộc khoảng 0; . Câu 1: a) y x m 2 x m 1 . b) y 2 x 3m 4 xm . x m 1 Lời giải xm x m0 a) Hàm số xác định khi m 1 * 2 x m 10 x 2 m1 m1 thì (*) xm . +) Nếu m 2 Khi đó tập xác định của hàm số là D m; . Yêu cầu bài toán (0; ) [ m; ) m0 : không thỏa mãn m 1 . m 1 m1 m 1 thì (*) x . 2 2 Khi đó tập xác định của hàm số là D m; . m 1 m 1 ; ) 0 m 1 : thỏa mãn điều kiện m 1 . Yêu cầu bài toán (0; ) [ 2 2 +) Nếu m Vậy m 1 thỏa mãn yêu cầu bài toán. 3m 4 2 x 3m 40 x b) Hàm số xác định khi 2 x m 1 0 x 1 m Do đó để hàm số xác định với mọi x thuộc khoảng 0; , ta phải có 3m 4 4 2 0 m 3 1m 4 3 1 m0 m1 Vậy 1 m 4 thỏa mãn yêu cầu bài toán. 3 Câu 2: Tìm m để các hàm số sau: a) y 1 xm x 2m 6 xác định trên 1; 0 . b) y 1 2x2 mx m

Chủ đề liên quan
Vở học Toán 10 chuyên đề thống kê và xác suất – Lê Quang Xe

15/02/2023

Vở học Toán 10 chuyên đề thống kê và xác suất – Lê Quang Xe

Đề cương giữa kì 2 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà Nội

15/02/2023

Đề cương giữa kì 2 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà Nội

Đề cương giữa HK2 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Lê Ngọc Hân – Hà Nội

15/02/2023

Đề cương giữa HK2 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Lê Ngọc Hân – Hà Nội

15 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12 (70% TN + 30% TL)

15/02/2023

15 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12 (70% TN + 30% TL)

10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12 (100% trắc nghiệm)

15/02/2023

10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12 (100% trắc nghiệm)