Logo SHub
hint-header

15 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12 (70% TN + 30% TL)

Mô tả

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – TOÁN 12 ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN: TOÁN 12 – ĐỀ SỐ: 01 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7,0 điểm) Câu 1: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục và có một nguyên hàm trên khoảng K là F ( x ) . Câu 2: Tìm khẳng định đúng. x ) F ( x ) + C , ∀x ∈ K , với C ∈ . A. f ′ (= x ) f ( x ) + C , ∀x ∈ K , với C ∈ B. F ′ (= ′ ( x ) F ( x ) , ∀x ∈ K . C. f = D. F ′= ( x ) f ( x ) , ∀x ∈ K . Biết 5 ∫ f ( x ) dx = 4 . Khi đó ∫ 2 f ( x ) dx bằng 1 1 A. 7. Câu 3: 5 B. 8. C. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số y = A. 1 3 x + 1 + C. 3 2 ∫ B. x2 x3 + 1 2 3 x + 1 + C. 3 f ( x ) dx = 4. Tính 4 . 3 D. 64. là: x3 + 1 + C. C. D. 3 3 x + 1 + C. 2 1 ∫ f ( x ) dx. Câu 4: Cho hai hàm số Câu 5: A. 2 B. −4 C. 4 D. 0 Cho hàm số f ( x ) liên tục trên [ a; b ] và F ( x ) là một nguyên hàm của hàm f ( x ) . Khẳng định 2 1 nào sau đây đúng? A. C. b ) dx ∫ f ( x= F ( a ) + F (b) B. a b −F ( a ) − F (b) ∫ f ( x ) dx = D. a Câu 6: Câu 8:

Chủ đề liên quan
10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12 (100% trắc nghiệm)

15/02/2023

10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12 (100% trắc nghiệm)

Tổng ôn 50 dạng toán kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán

15/02/2023

Tổng ôn 50 dạng toán kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán

Đề KTCL Toán 9 lần 1 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Chương Mỹ – Hà Nội

16/02/2023

Đề KTCL Toán 9 lần 1 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Chương Mỹ – Hà Nội

Đề khảo sát năng lực Toán 7 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Ninh Giang – Hải Dương

16/02/2023

Đề khảo sát năng lực Toán 7 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Ninh Giang – Hải Dương

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2023 liên trường THPT – Hải Phòng

16/02/2023

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2023 liên trường THPT – Hải Phòng