Logo SHub
hint-header

Đề khảo sát năng lực Toán 7 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Ninh Giang – Hải Dương

Mô tả

UBND HUYỆN NINH GIANG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ngày khảo sát: 13/01/2023 ĐỀ KHẢO SÁT NĂNG LỰC HỌC SINH Năm học 2022-2023 Môn Toán 7 ( Thời gian làm bài 150 phút ) Câu 1. (2.0 điểm) a) Rút gọn biểu thức: A = 1 b) So sánh 3 200 1 và 2 3100 + 3101 + 3102 64 + 102 103 104 3 +3 +3 6 300 Câu 2. (2.0 điểm) Tìm x biết: 1 13 7 7 3 ⋅ x − ⋅ x − = + ⋅ x 2 5 5 10 5 1 2 = b) x − 3 + 4 5 x − 15 − 1 a) Câu 3. (2.0 điểm) a) Tìm các số nguyên x, y sao cho x - 2xy + y = 0 b) Tìm số tự nhiên x để phân số 7x − 8 có giá trị lớn nhất. 2x − 3 nhọn. Trên tia Ox lấy A, trên tia Oy lấy B sao cho Câu 4. (3.0 điểm) Cho xOy hai đoạn thẳng AM và BN sao cho AM = BN , OA = OB . Vẽ ra phía ngoài xOy AM ⊥ Ox và BN ⊥ Oy . a) Chứng minh: OM = ON b) Chứng minh AMB = BNA c) MN cắt Ox tại E, MN cắt Oy tại F. Gọi I là giao điểm của AN và BM. Chứng minh OI là đường trung trực của là tam giác cân. Câu 5. (1 điểm) Cho ba số x, y, z thoả mãn 0 ≤ x ≤ y ≤ z ≤ 1 . Chứng minh: x y z + + ≤2 yz + 1 xz +

Chủ đề liên quan
Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2023 liên trường THPT – Hải Phòng

16/02/2023

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2023 liên trường THPT – Hải Phòng

Ôn tập giữa kì 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

17/02/2023

Ôn tập giữa kì 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Ôn tập giữa kì 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

17/02/2023

Ôn tập giữa kì 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Đề khảo sát Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Phương Liệt – Hà Nội

17/02/2023

Đề khảo sát Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Phương Liệt – Hà Nội

Đề khảo sát Toán 9 tháng 2 năm 2023 trường THCS Láng Thượng – Hà Nội

17/02/2023

Đề khảo sát Toán 9 tháng 2 năm 2023 trường THCS Láng Thượng – Hà Nội