Logo SHub
hint-header

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2023 liên trường THPT – Hải Phòng

Mô tả

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM 2023 SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG ----*---- Môn: TOÁN Thời gian làm bài 90 phút; 50 câu trắc nghiệm Mã đề 123 LIÊN TRƯỜNG THPT (Đề gồm 06 trang) Câu 1: Cho hình chóp S . ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A ; AB = 3a , AC = a và đường cao SA = 2a . Thể tích khối chóp S . ABC bằng A. 2a 3 . B. C. a3 . 3 D. 3a 3 . a3 . Câu 2: Trong không gian Oxyz , mặt cầu ( S ) : ( x − 2) 2 + ( y + 1) 2 + ( z − 4 )2 = 16 có bán kính là A. R = 2. B. C. R = 16 . R = 4. D. R = 8. D. N ( −1;1) . D. S = ( 0;17 ) . Câu 3: Đồ thị hàm số y = x 3 + x + 3 đi qua điểm nào trong các điểm sau đây? A. M ( −1;3) . B. P ( −1;0 ) . Q ( −1; −1) . C. Câu 4: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình log 2 ( x − 1) > 4 . A. S= ( −∞;17 ) . B. S = (1;17 ) . (17; +∞ ) . C. = S Câu 5: Cho cấp số nhân ( un ) có số hạng đầu u1 = 3 và công bội q = 2 . Số hạng thứ năm của cấp số nhân ( un ) là A. u5 = 96 . B. u5 = 32 . C. u5 = 48 . D. u5 = 24 . C. x =1. D. x =

Chủ đề liên quan
Ôn tập giữa kì 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

17/02/2023

Ôn tập giữa kì 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Ôn tập giữa kì 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

17/02/2023

Ôn tập giữa kì 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Đề khảo sát Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Phương Liệt – Hà Nội

17/02/2023

Đề khảo sát Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Phương Liệt – Hà Nội

Đề khảo sát Toán 9 tháng 2 năm 2023 trường THCS Láng Thượng – Hà Nội

17/02/2023

Đề khảo sát Toán 9 tháng 2 năm 2023 trường THCS Láng Thượng – Hà Nội

Đề khảo sát Toán 9 lần 3 năm 2022 – 2023 trường THCS Chu Văn An – Hà Nội

17/02/2023

Đề khảo sát Toán 9 lần 3 năm 2022 – 2023 trường THCS Chu Văn An – Hà Nội