Logo SHub
hint-header

Tổng ôn 50 dạng toán kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán

Mô tả

Nơi Đâu Có Ý Chí Ở Đó Có Con Đường Bài 1. PHÉP ĐẾM 1 Bài 2. CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN 8 Bài 3. SỬ DỤNG CÁC CÔNG THỨC LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH NÓN 14 Bài 4. XÉT SỰ ĐƠN ĐIỆU DỰA VÀO BẢNG BIẾN THIÊN 23 Bài 5. THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ ĐỀU 31 Bài 6. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH -BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 40 Bài 7. SỬ DỤNG TÍNH CHẤT CỦA TÍCH PHÂN 50 Bài 8. CỰC TRỊ HÀM SỐ 61 Bài 9. KHẢO SÁT HÀM SỐ - NHẬN DẠNG HÀM SỐ, ĐỒ THỊ 70 Bài 10. SỬ DỤNG TÍNH CHẤT CỦA LOGARIT 82 Bài 11. TÍNH NGUYÊN HÀM BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN HÀM 89 Bài 12. KHÁI NIỆM SỐ PHỨC 97 Bài 13. BÀI TOÁN TÌM HÌNH CHIẾU CỦA ĐIỂM TRÊN MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ 104 Bài 14. XÁC ĐỊNH TÂM, BÁN KÍNH, DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH CỦA MẶT CẦU 115 Bài 15. XÁC ĐỊNH VECTO PHÁP TUYẾN CỦA MẶT PHẲNG 124 Bài 16. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 131 Bài 17. XÁC ĐỊNH GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG, HAI MẶT PHẲNG Bài 18. ĐẾM SỐ ĐIỂM CỰC TRỊ DỰA VÀO BẢNG BIẾN THIÊN 141 156 Bài 19. TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT- GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM

Chủ đề liên quan
Đề KTCL Toán 9 lần 1 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Chương Mỹ – Hà Nội

16/02/2023

Đề KTCL Toán 9 lần 1 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Chương Mỹ – Hà Nội

Đề khảo sát năng lực Toán 7 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Ninh Giang – Hải Dương

16/02/2023

Đề khảo sát năng lực Toán 7 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Ninh Giang – Hải Dương

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2023 liên trường THPT – Hải Phòng

16/02/2023

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2023 liên trường THPT – Hải Phòng

Ôn tập giữa kì 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

17/02/2023

Ôn tập giữa kì 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Ôn tập giữa kì 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

17/02/2023

Ôn tập giữa kì 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội