Logo SHub
hint-header

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Đống Đa – TP HCM

Mô tả

UBND QUẬN BÌNH THẠNH ĐỀ ĐỀ NGHỊ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 – 2023 MÔN TOÁN LỚP 9 TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1: (2.0 điểm) Tính: a) 6 50 3 162 5 98 b) 1 450 3 3 15 6 3 4 28 10 3 52 3 1 Bài 2: (1.0 điểm) Giải phương trình: 9 x 18 2 x 2 1 16 x 32 20 . 4 1 2 Bài 3: (1.5 điểm) Cho hàm số y x 2 có đồ thị là (d1) và hàm số y 2 x 3 có đồ thị là (d2). a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một hệ trục tọa độ. b) Tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép tính. Bài 4: (0.75 điểm) Hiện tại bạn Nam đã để dành được một số tiền là 800 000 đồng. Bạn Nam đang có ý định mua một chiếc xe đạp trị giá 2 640 000 đồng, nên hàng ngày, bạn Nam đều để dành ra 20000 đồng. Gọi m (đồng) là số tiền bạn Nam tiết kiệm được sau t ngày. a) Thiết lập hàm số của m theo t. b) Hỏi sau bao nhiêu lâu kể từ ngày bắt đầu tiết kiệm thì bạn Nam có thể mua được chiếc xe đạp đó. Bài 5: (1.0 điểm) Một máy bay cất cánh từ sân bay (ở vị trí C)

Chủ đề liên quan
Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Điện Biên – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Điện Biên – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Thanh Đa – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Thanh Đa – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Phú Mỹ – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Phú Mỹ – TP HCM

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Cù Chính Lan – TP HCM

25/11/2022

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Cù Chính Lan – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Đống Đa – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Đống Đa – TP HCM