Logo SHub
hint-header

Đề học kì 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Thái Thụy – Thái Bình

Mô tả

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 Môn:TOÁN 7 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Tìm phương án trả lời đúng của các câu sau: Câu 1. Căn bậc hai số học của số 4 là: A. 16 B. 2 C. - 2 D. 2 4 1 là : 25 5 Câu 2. Kết quả của phép tính A. 9 25 B. 1 5 C. 1 5 D. 3 5 6 là A. số hữu tỉ. B. số vô tỉ. C. số chẵn. D. số nguyên dương. Câu 4. Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân nào? A. hữu hạn B. vô hạn tuần hoàn C. vô hạn không tuần hoàn D. hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn Câu 5. Chọn khẳng định đúng: Câu 3. Số A. 5,(2) 5,2 B. 5,(2) 5,(2) C. 5,(2) 5,(2) D. 5,(2) 5,2 Câu 6. Tập hợp các số thực được kí hiệu là: A. R B. I C. Q Câu 7.Từ đẳng thức a.d = b.c (với a, b, c, d đều khác 0) ta có thể suy ra: A. a b c d Câu 8. Từ tỉ lệ thức B. a b d c C. c b a d D. Z D. c b d a a c (với a, b, c, d đều khác 0)ta có thể suy ra: b d a b a d c d c b B. C. D. d c c b a b a d ’

Chủ đề liên quan
Đề học kì 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 trường THCS Ngọc Lâm – Hà Nội

22/01/2023

Đề học kì 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 trường THCS Ngọc Lâm – Hà Nội

Phân dạng bài tập trắc nghiệm môn Toán 12 (tập 2)

22/01/2023

Phân dạng bài tập trắc nghiệm môn Toán 12 (tập 2)

Đề học kì 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Ngọc Lâm – Hà Nội

22/01/2023

Đề học kì 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Ngọc Lâm – Hà Nội

Đề học kì 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Ngọc Lâm – Hà Nội

22/01/2023

Đề học kì 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Ngọc Lâm – Hà Nội

Đề tham khảo ĐGNL môn Toán xét tuyển Đại học 2023 trường ĐHSP Hà Nội

23/01/2023

Đề tham khảo ĐGNL môn Toán xét tuyển Đại học 2023 trường ĐHSP Hà Nội