Logo SHub
hint-header

Phân dạng bài tập trắc nghiệm môn Toán 12 (tập 2)

Mô tả

TÀI LIỆU HỌC TẬP PHÂN DẠNG TOÁN TRẮC NGHIỆM 12 TOÁN 12 TOÁN PHÂN DẠNG TRẮC NGHIỆM TẬP II z 3, 5m E A P ; (0 yP ; zP M( xM ; M C y π π π π π π π π π π π π π π TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ π π π π π yN ; z N) O 1m 4m B N (0, ) π x yM ; 0) L PHÂN DẠNG TOÁN TRẮC NGHIỆM 12 TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 12 MỤC LỤC MỤC LỤC Phần I GIẢI TICH Bài 1. Nguyên hàm 6 Dạng 1.1: Nguyên hàm cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Bảng đáp án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Dạng 1.2: Nguyên hàm của hàm số hữu tỷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chủ đề liên quan
Đề học kì 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Ngọc Lâm – Hà Nội

22/01/2023

Đề học kì 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Ngọc Lâm – Hà Nội

Đề học kì 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Ngọc Lâm – Hà Nội

22/01/2023

Đề học kì 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Ngọc Lâm – Hà Nội

Đề tham khảo ĐGNL môn Toán xét tuyển Đại học 2023 trường ĐHSP Hà Nội

23/01/2023

Đề tham khảo ĐGNL môn Toán xét tuyển Đại học 2023 trường ĐHSP Hà Nội

Đề học kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Phạm Phú Thứ – Quảng Nam

23/01/2023

Đề học kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Phạm Phú Thứ – Quảng Nam

Phương trình hàm qua các cuộc thi trên thế giới năm 2022

23/01/2023

Phương trình hàm qua các cuộc thi trên thế giới năm 2022