Logo SHub
hint-header

Phương trình hàm qua các cuộc thi trên thế giới năm 2022

Mô tả

ĐOÀN QUANG ĐĂNG PHƯƠNG TRÌNH HÀM QUA CÁC CUỘC THI TRÊN THẾ GIỚI 2022 f(x+y) = f(x) + f(y) Happy New Year 2023 MATHPIAD ĐOÀN QUANG ĐĂNG Email: [email protected] PHƯƠNG TRÌNH HÀM QUA CÁC CUỘC THI TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2022 Mathpiad Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 1 năm 2023 Đoàn Quang Đăng Mathpiad Mục lục 1 Đề bài 2 1.1 Phương trình hàm trên tập số thực . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.2 Phương trình hàm trên tập số thực dương . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.3 Phương trình hàm trên tập rời rạc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.4 Bất phương trình hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 Lời giải 6 2.1 Phương trình hàm trên tập số thực . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.2 Phương trình hàm trên tập các số thực dương . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.3 Phương trình hàm trên tập rời rạc 2.4 Bất phương trình hàm . . . . . . . . . . . . .

Chủ đề liên quan
Đề học kì 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Phạm Phú Thứ – Quảng Nam

23/01/2023

Đề học kì 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Phạm Phú Thứ – Quảng Nam

Đề học kỳ 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Văn Cừ – Quảng Nam

25/01/2023

Đề học kỳ 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Văn Cừ – Quảng Nam

Đề học kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Văn Cừ – Quảng Nam

25/01/2023

Đề học kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Văn Cừ – Quảng Nam

Đề kiểm tra kiến thức Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên KHTN – Hà Nội

29/01/2023

Đề kiểm tra kiến thức Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên KHTN – Hà Nội

Đề chọn đội tuyển HSG Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên Bến Tre

31/01/2023

Đề chọn đội tuyển HSG Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên Bến Tre