Logo SHub
hint-header

Đề học kỳ 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Văn Cừ – Quảng Nam

Mô tả

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ -------------------(Đề thi có 02 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên: ............................................................................ Số báo danh: ....... Mã đề 100 A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Câu 1. Với k , n là các số nguyên dương tuỳ ý thoả mãn k n , mệnh đề nào dưới đây là đúng? n ! n k ! n! n! n! A. Cnk . B. C nk . C. Cnk . D. Cnk . k! k ! n k ! k! n k ! Câu 2. Cho A, A là hai biến cố đối nhau liên quan đến một phép thử T, xác suất xảy ra biến cố A là Xác suất xảy ra biến cố A là 1 1 A. P (A) = . B. P (A) = . 2 5 Câu 3. Chu kỳ của hàm số y tan x là A. . C. P (A) = 1 . D. P (A) = 1 . 5 4 . 5 C. 3 . D. 2 . . 2 Câu 4. Có 10 cây bút khác nhau và 8 quyển sách giáo khoa khác nhau. Một bạn học sinh cần chọn 1 cây bút và 1 quyển sách. Hỏi bạn đó có bao nhiêu cách chọn? A. 70 . B. 90 . C. 60 . D. 80 . B. Câu 5. Khai triển 2 x

Chủ đề liên quan
Đề học kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Văn Cừ – Quảng Nam

25/01/2023

Đề học kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Văn Cừ – Quảng Nam

Đề kiểm tra kiến thức Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên KHTN – Hà Nội

29/01/2023

Đề kiểm tra kiến thức Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên KHTN – Hà Nội

Đề chọn đội tuyển HSG Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên Bến Tre

31/01/2023

Đề chọn đội tuyển HSG Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên Bến Tre

Ôn luyện Toán 9 theo chủ đề (tập 1)

31/01/2023

Ôn luyện Toán 9 theo chủ đề (tập 1)

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Phú Thọ

31/01/2023

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Phú Thọ