Logo SHub
hint-header

Ôn luyện Toán 9 theo chủ đề (tập 1)

Mô tả

ÔN LUYỆN TOÁN 9 THEO CHỦ ĐỀ, TẬP I CHỦ ĐỀ 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA VẤN ĐỀ 1: CĂN BẬC HAI A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT • Căn bậc hai của số thực a không âm là số thực x sao cho x 2 = a . * Chú ý: + Số dương a có đúng hai căn bậc hai, là hai số đối nhau: - Số dương kí hiệu là a - Số âm kí hiệu là − a . + Căn bậc hai của số 0 là 0. + Số âm không có căn bậc hai. • Với số a không âm, số • Ta có a được gọi là căn bậc hai số học của a. x ≥ 0 . a= x ⇔ 2 x = a • So sánh hai căn bậc hai số học: a < b ⇔ 0 ≤ a < b . B. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1. Tìm căn bậc hai và căn bậc hai số học của một số Phương pháp giải: Ta sử dụng kiến thức sau: 1. Nếu a là số thực dương, các căn bậc hai của a là a. a và − a ; căn bậc hai số học của a là 2. Nếu a là số 0 thì căn bậc hai của a và căn bậc hai số học của a cùng bằng 0. 3. Nếu a là số thực âm thì a không có căn bậc hai và do đó không có căn bậc hai số học. * Giáo viên hướng dẫn hoc sinh giải các bài tập sau: Bài 1. Tìm các căn bậc hai và căn bậc hai

Chủ đề liên quan
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Phú Thọ

31/01/2023

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Phú Thọ

Đề khảo sát môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 lần 1 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

31/01/2023

Đề khảo sát môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 lần 1 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đề học kì 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Trung Kiên – Vĩnh Phúc

31/01/2023

Đề học kì 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Trung Kiên – Vĩnh Phúc

Ôn luyện Toán 9 theo chủ đề (tập 2)

31/01/2023

Ôn luyện Toán 9 theo chủ đề (tập 2)

Hệ thống bài tập trắc nghiệm xác suất

31/01/2023

Hệ thống bài tập trắc nghiệm xác suất