Logo SHub
hint-header

Đề học kì 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Trung Kiên – Vĩnh Phúc

Mô tả

PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC TRƯỜNG THCS TRUNG KIÊN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023 MÔN: Toán 9 (Thời gian 90 phút, không kể thời gian giao đề) Họ và tên: ................................................................. Lớp: ................................SBD................................. Ma trận đề kiểm tra Cấp độ Chủ đề 1. Căn thức bậc hai. Căn bậc ba Số câu Số điểm Tỉ lệ 2. Hàm số bậc nhất y = ax + b (a≠0) Số câu Số điểm Tỉ lệ 3. Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông Số câu Số điểm Tỉ lệ Nhận biết TN TL Tìm được điều kiện xác định của A . 1 0,5 5% Nhận biết được hàm số bậc nhất, vị trí tương đối của 2 đường thẳng 2 1 10% Tìm tỉ số lượng giác của 1 góc. 2 1,0 10% 4. Đường tròn Số câu Số điểm Tỉ lệ T. số câu T. số điểm Tỉ lệ % 5 2,5 25% Thông hiểu TN TL Vẽ được đồ thị hàm số 0,5 0,5 5% Vận dụng Cấp độ Cấp độ thấp cao TN TL TN TL Tìm được giá trị của biểu thức. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai. 1 2 0,5 2,5 5% 25% Tìm m để 2 đồ thị hàm số cắt nhau. Xác đ

Chủ đề liên quan
Ôn luyện Toán 9 theo chủ đề (tập 2)

31/01/2023

Ôn luyện Toán 9 theo chủ đề (tập 2)

Hệ thống bài tập trắc nghiệm xác suất

31/01/2023

Hệ thống bài tập trắc nghiệm xác suất

Đề học sinh giỏi huyện Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Yên Phong – Bắc Ninh

03/02/2023

Đề học sinh giỏi huyện Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Yên Phong – Bắc Ninh

Đề chọn học sinh giỏi Toán THPT vòng tỉnh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Vĩnh Long

03/02/2023

Đề chọn học sinh giỏi Toán THPT vòng tỉnh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Vĩnh Long

Đề học sinh giỏi huyện Toán 8 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Yên Phong – Bắc Ninh

03/02/2023

Đề học sinh giỏi huyện Toán 8 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Yên Phong – Bắc Ninh