Logo SHub
hint-header

Ôn luyện Toán 9 theo chủ đề (tập 2)

Mô tả

ÔN LUYỆN TOÁN 9 THEO CHỦ ĐỀ, TẬP II CHỦ ĐỀ 1. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN VẤN ĐỀ 1. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn ∗ Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là phương trình có dạng: 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑐𝑐 Trong đó a, b, c là các số cho trước, a ≠ 0 hoặc b ≠ 0 Nếu các số thực 𝑥𝑥0 , 𝑦𝑦0 thỏa mãn 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑐𝑐 thì cặp số (𝑥𝑥0 ; 𝑦𝑦0 ) được gọi là nghiệm của phương trình 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑐𝑐. ∗ Trong mặt phẳng tọa độ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂, mỗi nghiệm (𝑥𝑥0 ; 𝑦𝑦0 ) của phương trình 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑐𝑐 được biểu diễn bởi điểm có tọa độ (𝑥𝑥0 ; 𝑦𝑦0 ). 2. Tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn Phương trình bậc nhất hai ẩn 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑐𝑐 luôn có vô số nghiệm. Tập nghiệm của phương trình được biểu diễn bởi đường thẳng 𝑑𝑑: 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑐𝑐 𝑐𝑐 𝑥𝑥 = 𝑎𝑎 và đường thẳng d song song hoặc ∗ Nếu a ≠ 0 và b = 0 thì phương trình có nghiệm � 𝑦𝑦 ∈ 𝑅𝑅 trùng với trục tung. 𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅 ∗ Nếu a = 0 và b ≠ 0 thì phương trình có nghiệm � 𝑦𝑦 = 𝑐𝑐 và đường thẳng d song song h

Chủ đề liên quan
Hệ thống bài tập trắc nghiệm xác suất

31/01/2023

Hệ thống bài tập trắc nghiệm xác suất

Đề học sinh giỏi huyện Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Yên Phong – Bắc Ninh

03/02/2023

Đề học sinh giỏi huyện Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Yên Phong – Bắc Ninh

Đề chọn học sinh giỏi Toán THPT vòng tỉnh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Vĩnh Long

03/02/2023

Đề chọn học sinh giỏi Toán THPT vòng tỉnh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Vĩnh Long

Đề học sinh giỏi huyện Toán 8 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Yên Phong – Bắc Ninh

03/02/2023

Đề học sinh giỏi huyện Toán 8 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Yên Phong – Bắc Ninh

Đề cương học kỳ 2 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội

03/02/2023

Đề cương học kỳ 2 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội