Logo SHub
hint-header

Đề học kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Văn Cừ – Quảng Nam

Mô tả

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN: Toán Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên: ............................................................................ Số báo danh: ......... Mã đề 100 SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ -------------------(Đề thi có 03 trang) A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Câu 1. Hệ nào dưới đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai Nn? x 2 y3 0 A. x 0 x 2 y 0 . x 0 . B. x 2 y 0 C. x y 0 2 . x y 0 D. 2 x 4 y 0 . Câu 2. Cho tập hợp A n N | n 5 . Tập hợp A viết dưới dạng liệt kê các phần tử là A. A 1;2;3;4;5;6 . B. A 0;1;2;3;4;5 . C. A 1;2;3;4;5 . D. A 0;1;2;3;4;5;6 . Câu 3. Số quy tròn của số gần đúng 673582 với độ chính xác d = 500 là A. 674000. B. 673000. C. 673600. D. 673500. 0 0 Câu 4. Cho góc lượng giác thoả mãn 90 180 . Mệnh đề nào dưới đây đúng? B. cot 0 . C. tan 0 . D. sin 0 . A. cos 0 . Câu 5. Phát biểu nào dưới đây là một mệnh đề? B. Bạn có đi chơi không? A. x

Chủ đề liên quan
Đề kiểm tra kiến thức Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên KHTN – Hà Nội

29/01/2023

Đề kiểm tra kiến thức Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên KHTN – Hà Nội

Đề chọn đội tuyển HSG Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên Bến Tre

31/01/2023

Đề chọn đội tuyển HSG Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên Bến Tre

Ôn luyện Toán 9 theo chủ đề (tập 1)

31/01/2023

Ôn luyện Toán 9 theo chủ đề (tập 1)

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Phú Thọ

31/01/2023

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Phú Thọ

Đề khảo sát môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 lần 1 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

31/01/2023

Đề khảo sát môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 lần 1 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc