Logo SHub
hint-header

Đề HSG Toán 10 vòng 2 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội

Mô tả

TRƯỜNG THPT NGUYỄN GIA THIỀU (Đề chính thức gồm 05 câu 01 trang) ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG V2 MÔN TOÁN LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023 Thời gian làm bài 90 phút Ngày thi 28/01/2023 Họ và tên Học sinh: …………………………………………..… Lớp: …… Phòng: …. Số báo danh: ………………… Câu 1. Bài toán sản xuất Có ba nhóm máy A , B , C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II . Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau: Số máy trong từng nhóm để sản xuất Số máy trong Nhóm ra một đơn vị sản phẩm mỗi nhóm Sản phẩm I Sản phẩm II 10 2 2 A 2 0 1 B C 12 1 3 Cho biết một đơn vị sản phẩm I lãi 30 nghìn đồng, một đơn vị sản phẩm II lãi 50 nghìn đồng. Em hãy lập phương án để việc sản xuất hai loại sản phẩm trên có lãi cao nhất. Câu 2. Bài toán “Lá cờ Việt Nam” Trong toán học và nghệ thuật, hai đại lượng được gọi là có tỷ số vàng hay tỷ lệ

Chủ đề liên quan
Đề khảo sát Toán 9 lần 3 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Kinh Môn – Hải Dương

12/02/2023

Đề khảo sát Toán 9 lần 3 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Kinh Môn – Hải Dương

Đề học sinh giỏi Toán THCS năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Ea H’Leo – Đắk Lắk

13/02/2023

Đề học sinh giỏi Toán THCS năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Ea H’Leo – Đắk Lắk

Đề học sinh giỏi Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Châu Thành – Bến Tre

13/02/2023

Đề học sinh giỏi Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Châu Thành – Bến Tre

Chủ đề phương trình quy về phương trình bậc hai Toán 10 KNTTVCS

13/02/2023

Chủ đề phương trình quy về phương trình bậc hai Toán 10 KNTTVCS

Đề học sinh giỏi Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Ninh Bình

14/02/2023

Đề học sinh giỏi Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Ninh Bình