Logo SHub
hint-header

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Mô tả

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 101 B A B A A D D C C D D B C B D C D B A A B A B D C C A C D B B A B B D C D D D D 102 D A D C C D D A D B A B C B A D D B A C C C A B C B C D C D B D A B B D D D C D 103 A B B D D C B D B D B C B D B C C B D D D B D B B C C D A C C C D B A C C B B C 104 A D B A D C B B D A A C A D A B C D A D D C B C A B D C A C D A B D A B B B D C 105 D B A D C D C A B C B B B B A B C A A A A A C A D C B A A B D B A B B C B C D D 106 A A C D A B C B C B D B A B D D C D B D D A C D C A D B C C D A B A D D B A D A 107 B A D D C A A C B B C C A A D C B C B A C A C C B D B A C C D A B D B D A A B B 108 D C C A B A A B D C C A B D D D B D C A A C B B B C B D C A C D B D D C D B C D 109 B B B B D C C B A B D C B B A D B D C D C A A B D C C A B A D D B C C D C A A D 110 C D A C C B C C A D A C D D A A A D B D A B C C B A A C C A B A B D D A B C A B 111 A D A D D C D B C A D C D B D

Chủ đề liên quan
Đề cuối kì 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị

13/01/2023

Đề cuối kì 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị

Đề học kì 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 trường THCS Trần Quang Khải – TP HCM

13/01/2023

Đề học kì 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 trường THCS Trần Quang Khải – TP HCM

Đề học kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội

13/01/2023

Đề học kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Toán liên trường THPT – Quảng Nam

13/01/2023

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Toán liên trường THPT – Quảng Nam

Đề cuối kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị

13/01/2023

Đề cuối kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị