Logo SHub
hint-header

Đề thi thử Toán lần 3 vào lớp 10 năm 2022 phòng GD&ĐT Thái Hòa – Nghệ An

Mô tả

PHÒNG GD& T TH XÃ THÁI HÒA THI TH L N 3 VÀO L P 10 THPT N m h c : 2021 - 2022 Môn: Toán Th i gian làm bài: 120 phút ----------------------------------------------------------------------------------------------- Câu 1. ( 2,5 i m ) a) Tính giá tr c a bi u th c: 4 A 12 5 3 6 2 6 : 3 8 3 b) Rút g n bi u th c: 9 1 : 9 3 3 x x B x x x x v i 0 x và . c) L p ph ng trình ng th ng d bi t d song song v i ng th ng (d’): y = 2x + 3 và i qua i m thu c parabol (P): y = 2x 2 có hoành b ng -1 Câu 2. ( 2,0 i m ) a) Gi i ph ng trình: 2 6 7 3 0 x x b) Bi t r ng ph ng trình 2 5 3 0 x x có hai nghi m là 1 2 , , x x không gi i ph ng trình, hãy tính giá tr bi u th c: 2 2 2 2 1 2 2 1 3 16 70 3 16 70 P x x x x Câu 3. ( 1,5 i m ) M t tr ng THCS t ch c oàn tham quan g m giáo viên và h c sinh t thành tích cao trong n m h c i tham quan v n thú t i khu du l ch sinh thái M ng Thanh. Giá vé vào c ng cho ng i cao t 1,4 mét tr lên là 100 000 ng và ng i cao d i 1,4 mét n 1 mét là 80 000 ng, còn ng i d i 1 mét thì không m t ti n. Nh m kích c u du l ch sau t d ch Covid, khu du l ch này m 10% cho m i vé. Bi t oàn tham quan có 40 ng i và không có ai cao d i 1 mét v i t ng s ti n mua vé sau khi gi m là 3420000 ng. H i oàn tham quan có bao nhiêu ng i cao t 1,4 mét tr lên và bao nhiêu ng i cao d i 1,4 mét n 1 mét ? Câu 4. ( 3,0 i m ) Cho ng tròn (O;R) có ng kính AB và ng kính CD vuông góc. M là i m tùy AC (M khác A và C). MB c t CD t i E và AC t i F a) Ch ng minh: T giác AMEO n i ti p. b) Ch ng minh: MA.CE = 2 MC.OE c) Trên tia DA l y N sao cho 0 FON 45 . Ch ng minh r ng ng th ng qua N song song MB luôn i qua m t i m c nh khi M thay i trên cung nh AC. Câu 5. ( 1,0 i m ) Gi i h ph ng trình: 2 3 2 2 2 7 2 7 9 14 1 4 5 4 x y x y x x y x y y y ........................... H t. ...................... H và tên thí sinh: ................................................. SBD:............................ 9 x H NG D N CH M THI TH L P 10 L N 3 N M H C 2021-2022 MÔN THI: TOÁN Câu, ý H ng d n gi i i m Câu 1 2.5 a) 1,0 12 5 6 4 3 2 : 8 2 5 4 2 2 3 0,75 0,25 b) 1,0 V i 0 x và . 9 1 : 9 3 3 3 9 3 9 . 3 . . 3 3 3 3 3 3 3 . 3 3 3 3 x x B x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0,5 0,5 c) 0,5 Ph ng trình ng th ng d có d ng y = ax + b Vì d song song v i ng th ng (d’): y = 2x + 3 nên 2 3 a b i m thu c (P): y = 2x 2 có hoành b ng -1 thì tung là y = 2.(-1) 2 = 2 Vì (d): y = 2x + b i qua i m ( -1;2 ) nên ta có: 2.(-1) + b = 2 b = 4 (tm) V y ph ng trình ng th ng d là: y = 2x + 4 0,25 0,25 Câu 2 2.0 a) 1,25 Gi i ph ng trình: 2 6 7 3 0 x x Ta có 2 7 4.6.( 3) 121 Ph ng trình có 2 nghi m phân bi t: 1 2 7 121 1 7 121 3 ; 2.6 3 2.6 2 x x 0,25 1,0 b) 0,75 Bi t r ng ph ng trình 2 5 3 0 x x có hai nghi m là 1 2 , , x x không gi i ph ng trình, hãy tính giá tr bi u th c: 2 2 2 2 1 2 2 1 3 16 70 3 16 70 P x x x x Theo h th c Vi - ét ta có: 1 2 1 2 5 3 x x x x 0,25 9 x

Chủ đề liên quan
Đề thi thử Toán vào lớp 10 lần 3 năm 2022 – 2023 trường THCS Anh Sơn – Nghệ An

25/05/2022

Đề thi thử Toán vào lớp 10 lần 3 năm 2022 – 2023 trường THCS Anh Sơn – Nghệ An

Đề thi thử Toán TN THPT lần 4 năm 2021 – 2022 trường Thanh Miện 2 – Hải Dương

25/05/2022

Đề thi thử Toán TN THPT lần 4 năm 2021 – 2022 trường Thanh Miện 2 – Hải Dương

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Hải Phòng

25/05/2022

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Hải Phòng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán cụm CSGD Đông Triều – Quảng Ninh

25/05/2022

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán cụm CSGD Đông Triều – Quảng Ninh

Đề thi thử Toán lần 2 vào lớp 10 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Diễn Châu – Nghệ An

25/05/2022

Đề thi thử Toán lần 2 vào lớp 10 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Diễn Châu – Nghệ An