Logo SHub
hint-header

Đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2023 lần 1 trường chuyên Trần Phú – Hải Phòng

Mô tả

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2022-2023 Môn : TOÁN. Ngày thi: … /…/2022. Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 08 trang) Mã đề thi 289 Họ, tên thí sinh:....................................................................................... Số báo danh:............................................................................................ Câu 1. Câu 2. Tập nghiệm của phương trình 2 x = −1 là A. {0} . B. {2} . D. ∅ . Tập nghiệm S của bất phương trình log 2 ( x − 1) < 3 là A. S = (1;10 ) . Câu 3. C. {1} . B. S = ( −∞;9 ) . C. S = (1;9 ) . D. S = ( −∞;10 ) . Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số y = f ( x ) đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A. ( −∞;1) . Câu 4. B. ( −1;1) . C. ( 0;1) . D. (1; +∞ ) . Cho hàm số y = f ( x) xác định trên và có bảng xét dấu: Hàm số f ( x) có bao nhiêu điểm cực trị? Câu 5. A. 4. B. 2 C. 3 3 2 Hàm số y = x − 3 x − 9 x + 7 đồng biến tr

Chủ đề liên quan
Đề HSG Toán 9 vòng 2 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Tri Phương – TT Huế

10/02/2023

Đề HSG Toán 9 vòng 2 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Tri Phương – TT Huế

Đề học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 9 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh

10/02/2023

Đề học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 9 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng

10/02/2023

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng

Đề khảo sát chất lượng Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Trãi – Hà Nội

12/02/2023

Đề khảo sát chất lượng Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Trãi – Hà Nội

Đề HSG Toán 10 vòng 3 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội

12/02/2023

Đề HSG Toán 10 vòng 3 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội