Logo SHub
hint-header

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường chuyên Biên Hòa – Hà Nam

Mô tả

NHÓM TOÁN VD–VDC NĂM HỌC 2020 – 2021 https:/www.facebook.com/groups/toanvd. Trang 1 NHÓM TOÁN VD – VDC NHÓM TOÁN VD – VDC Câu 1: Dạng ; n p của khối lập phương là: A. 3; 3 . B. 4; 3 . C. 3; 4 . D. 5; 3 . Câu 2: Tập xác định của hàm số 0,5 log 3 2 1 y x là A. 2 ; . 3 B. 5 ; . 6 C. 2 5 ; . 3 6 D. 5 ; . 6 Câu 3: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu 2 2 2 : 8 4 10 4 0 S x y z x y z . Khi đó S có tâm I và bán kính R lần lượt là A. 4;2; 5 ; 7. I R B. 4; 2; 5 ; 4. I R C. 4; 2; 5 ; 49. I R D. 4; 2;5 ; 7 I R Câu 4: Cho hàm số ( ) y f x có đồ thị như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị của tham số m trình ( ) 2 f x m có bốn nghiệm phân biệt. A. 4 3 m . B . 4 3 m . C. 2 1 m . D. 2 1 m . Câu 5: Cho hình chóp . S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 3, a hình chiếu vuông góc cuả S lên ABCD là trung điểm của cạnh , AD SD tạo với đáy một góc bằng 0 60 . Thể tích của khối chóp . S ABCD bằng: A. 3 3 4 a . B . 3 3 . 2 a C. 3 4 a . D. 3 8 a . Câu 6: Tính chiều cao h của hình trụ biết chiều cao h bằng hai lần bán kính đáy và thể tích hình trụ bằng 54 . A. 5 2 h . B . 6. h C. 2 h . D. 4 h . Câu 7: Tìm các số thực a , b 1 ax y x b có đồ thị như hình bên? TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIÊN HÒA KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) MÃ ĐỀ THI: 102 _____________________________NHÓM TOÁN VD–VDC NĂM HỌC 2020 – 2021 https:/www.facebook.com/groups/toanvd. Trang 2 NHÓM TOÁN VD – VDC NHÓM TOÁN VD – VDC A. 1; 1 a b . B. 1; 1 a b . C. 1; 1 a b . D. 1; 1 a b . Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình 2 12.25 5 12 0 x x là A. 5 5 3 4 ;log log ; 4 3 . B. 5 5 3 4 log ;log 4 3 . C. 3 4 ; ; 4 3 . D. 3 4 ; 4 3 . Câu 9: Trong không gian Oxyz cho hai vectơ 3 4 u i j và 5 2 2 v i j k . Tìm tọa độ của vectơ 3 a u v . A. 14;14;2 a . B. 2;5;1 a . C. 4;10;2 a . D. 4;10; 2 a . Câu 10: Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng 2 a , góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy bằng 45 . Thể tích của khối nón đã cho là A. 3 8 2 a . B. 3 3 2 a . C. 3 2 2 3 a . D. 3 2 2 a . Câu 11: Trong không gian Oxyz cho hai vectơ 4; ; 2 a m và 1; 2;5 b m . Tìm m a b A. 2 m . B. 3 m . C. 1 m . D. 1 m . Câu 12: Cho hình phẳng D giới hạn bởi các đường thẳng 2 y x ; 1 4 3 3 y x và trục hoành. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành A. 7 5 . B. 6 5 . C. 8 5 . D. . Câu 13. Nghiệm của phương trình 1 2 8 x là A. 3 x . B. 2 x . C. 1 x . D. 4 x . Câu 14. Trong không gian Oxyz cho ba điểm 1; 4; 5 , 2;3; 6 , 4; 4; 5 A B C . Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC . A. 5 ;4; 5 2 H . B. 1; 4; 5 H . C. 2;3; 6 H . D. 7 11 16 ; ; 3 3 3 H . Câu 15. Trong không gian Oxyz cho điểm 4;6; 2 A . Gọi , , M N P lần lượt là hình chiếu của A trên các trục , , Ox Oy Oz . Tính diện tích S của tam giác MNP .

Chủ đề liên quan
Đề thi HSG huyện Toán 6 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Lục Ngạn – Bắc Giang

21/03/2021

Đề thi HSG huyện Toán 6 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Lục Ngạn – Bắc Giang

Đề KSCL Toán 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

22/03/2021

Đề KSCL Toán 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Toán THPT năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Kiên Giang

22/03/2021

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Toán THPT năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Kiên Giang

Đề thi giữa kì 2 Toán 8 năm 2020 – 2021 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

22/03/2021

Đề thi giữa kì 2 Toán 8 năm 2020 – 2021 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Đề thi HSG Toán 7 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang

22/03/2021

Đề thi HSG Toán 7 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang