Logo SHub
hint-header

Lý thuyết và bài tập môn Toán 9 học kì 1 – Đỗ Văn Đạt

Mô tả

TOÁN 9 GV: Đỗ Văn Đạt MỤC LỤC CHƯƠNG 1 : CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA ...............................................................................1 Bài 1 : Tìm ĐKXĐ – Tính giá trị biểu thức – So sánh căn bậc 2 ....................................................... 1 Bài 2 : Rút gọn biểu thức – Giải phương trình.................................................................................. 6 Bài 3 : Liên hệ phép khai phương – Phép nhân – Phép chia ........................................................ 10 Bài 4 : Giải phương trình ................................................................................................................... 13 Bài 5 : Rút gọn biểu thức .................................................................................................................... 17 Bài 6 : Tính giá trị biểu thức khi biết x - Tìm x khi biết P = A ...................................................... 21 Bài 6.1 : Tìm x thỏa mãn điều kiện P = a .............................

Chủ đề liên quan
Sách bài tập Toán 10 (tập 2) (Cánh Diều)

17/09/2022

Sách bài tập Toán 10 (tập 2) (Cánh Diều)

Đề học sinh giỏi Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà Nội

17/09/2022

Đề học sinh giỏi Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà Nội

Sách bài tập Toán 10 (tập 1) (Cánh Diều)

17/09/2022

Sách bài tập Toán 10 (tập 1) (Cánh Diều)

Đề học sinh giỏi huyện Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Đức Thọ – Hà Tĩnh

18/09/2022

Đề học sinh giỏi huyện Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Đức Thọ – Hà Tĩnh

Bài tập mặt nón, mặt trụ và mặt cầu từ cơ bản đến vận dụng cao

19/09/2022

Bài tập mặt nón, mặt trụ và mặt cầu từ cơ bản đến vận dụng cao