Logo SHub
hint-header

Bài tập mặt nón, mặt trụ và mặt cầu từ cơ bản đến vận dụng cao

Mô tả

Tµi liÖu luyÖn thi tn thpt m«n To¸n Ch¬ng 2. MÆt nãn, MÆt Trô, MÆt cÇu c¬ b¶n § Daïng toaùn 1: Xaùc ñònh caùc yeáu toá cô baûn cuûa khoái noùn Các yếu tố cơ bản cần nắm vững của khối nón S xq nón r . S tp S xq S đáy r r . 2 Vnón 1 1 S đáy .h r 2h . 3 3 : đường sinh. h : chiều cao. r : bán kính đáy. : góc ở đỉnh. Mối liên hệ: 2 h 2 r 2 . Nhớ: Diện tích đường tròn S đt r 2 và chu vi đường tròn C đt 2r d , d 2r : đường kính. Câu 1. (Đề tham khảo lần 1 – Bộ GD & ĐT năm 2020 – Câu 3) Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường sinh và bán kính đáy r bằng A. 4r . C. r . Câu 2. (Đề thi TN THPT năm 2019 – Mã đề 101 – Câu 8) Thể tích của khối nón có chiều cao h và bán kính r là 1 2 r h. 3 C. r 2h . A. Câu 3. C. 36. Câu 5. B. 48. D. 4. (Đề thi TN THPT năm 2020 lần 1 – Mã đề 102 – Câu 10) Cho khối nón có bán kính đáy r 4 và chiều cao h 2. Thể tích của khối nón đã cho bằng A. 32. B. 8. C. D. 32 3 8 3 (Đề thi THPT QG năm 2017 – Mã đề 102 –

Chủ đề liên quan
Chuyên đề vectơ và các phép toán Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống – Diệp Tuân

21/09/2022

Chuyên đề vectơ và các phép toán Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống – Diệp Tuân

Đề chọn học sinh giỏi thành phố môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hải Phòng

21/09/2022

Đề chọn học sinh giỏi thành phố môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hải Phòng

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hà Nam

21/09/2022

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hà Nam

Đề thi học sinh giỏi Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Quảng Trị

21/09/2022

Đề thi học sinh giỏi Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Quảng Trị

Đề chọn đội tuyển thi HSG QG môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Nguyên

22/09/2022

Đề chọn đội tuyển thi HSG QG môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Nguyên