Logo SHub
hint-header

Chuyên đề vectơ và các phép toán Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống – Diệp Tuân

Mô tả

MỤC LỤC CHƯƠNG IV. VECTƠ VÀ CÁC PHÉP TOÁN 1 1. ĐỊNH NGHĨA VECTƠ A. Lý thuyết……………………………………………………………………………………………………………1 B. Phân dạng, bài tập minh họa và câu hỏi trắc nghiệm…………………………………………… 2 Dạng 1. Xác định một vectơ, phương, hướng, độ dài……………………………………………. 3 Dạng 2. Chứng minh hai vectơ bằng nhau……………………...……………………………………..8 2. TỔNG, HIỆU CỦA HAI VECTƠ A. Lý thuyết……………………………………………………………………………………………………….....18 B. Phân dạng, bài tập minh họa và câu hỏi trắc nghiệm………….……………………………….19 Dạng 1. Xác định độ dài tổng, hiệu của hai vec tơ…..……………………….…………………...19 Dạng 2. Chứng minh đẳng thức vectơ………...………….…………………………………..……….28 Dạng 3. Bài toán thực tế-Ứng dụng Vật Lý…….……….…………………………………..……….45 3. TÍCH CỦA MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ A. Lý thuyết………………………………………………………………………………………………………….48 B. Phân dạng, bài tập minh họa và câu hỏi trắc nghiệm……………………………….………….50 Dạng 1. Dựng và tính độ dài vectơ chứa tích một vectơ.……………..……………………….50 Dạng 2. Chứng minh đẳng thức vectơ…………………………………………………….…..……

Chủ đề liên quan
Đề chọn học sinh giỏi thành phố môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hải Phòng

21/09/2022

Đề chọn học sinh giỏi thành phố môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hải Phòng

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hà Nam

21/09/2022

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hà Nam

Đề thi học sinh giỏi Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Quảng Trị

21/09/2022

Đề thi học sinh giỏi Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Quảng Trị

Đề chọn đội tuyển thi HSG QG môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Nguyên

22/09/2022

Đề chọn đội tuyển thi HSG QG môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Nguyên

Đề thi HSG Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định

22/09/2022

Đề thi HSG Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định