Logo SHub
hint-header

Lý thuyết và bài tập môn Toán 9 học kì 2 – Đỗ Văn Đạt

Mô tả

TOÁN 9 GV: Đỗ Văn Đạt MỤC LỤC CHƯƠNG 3 : Hệ phương trình ........................................................................................................... 3 Bài 1 : Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ........................................................................................... 3 Bài 2 : Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế - phương pháp cộng đại số ..................... 5 Bài 3 : Rút gọn đưa về dạng cơ bản .................................................................................................. 9 Bài 4 : Phương pháp đặt ẩn phụ ..................................................................................................... 10 Bài 5 : Giải và biện luận hệ phương trình ...................................................................................... 15 Bài 6 : Tìm m thỏa mãn điều kiện cho trước.................................................................................. 16 Bài 7 : Ôn tập ..................................................

Chủ đề liên quan
Lý thuyết và bài tập môn Toán 9 học kì 1 – Đỗ Văn Đạt

14/09/2022

Lý thuyết và bài tập môn Toán 9 học kì 1 – Đỗ Văn Đạt

Sách bài tập Toán 10 (tập 2) (Cánh Diều)

17/09/2022

Sách bài tập Toán 10 (tập 2) (Cánh Diều)

Đề học sinh giỏi Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà Nội

17/09/2022

Đề học sinh giỏi Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà Nội

Sách bài tập Toán 10 (tập 1) (Cánh Diều)

17/09/2022

Sách bài tập Toán 10 (tập 1) (Cánh Diều)

Đề học sinh giỏi huyện Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Đức Thọ – Hà Tĩnh

18/09/2022

Đề học sinh giỏi huyện Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Đức Thọ – Hà Tĩnh