Logo SHub
hint-header

Tài liệu học tập môn Toán 8 học kì 2

Mô tả

MỤC LỤC I ĐẠI SỐ §1 – §2 – §3 – §4 – §5 – i/213 Mở đầu về phương trình 1 2 A Tóm tắt lý thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 B Bài tập và các dạng toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 | Dạng 1. Xét xem một số cho trước có là nghiệm của phương trình hay không? . . . . . . . . . . 2 | Dạng 2. Xét sự tương đương của hai phương trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 C Bài tập về nhà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chủ đề liên quan
Đề học sinh giỏi Toán 8 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Như Thanh – Thanh Hoá

14/01/2023

Đề học sinh giỏi Toán 8 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Như Thanh – Thanh Hoá

Đề khảo sát Toán 12 lần 1 năm 2022 – 2023 trường chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

14/01/2023

Đề khảo sát Toán 12 lần 1 năm 2022 – 2023 trường chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

Đề khảo sát lần 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

15/01/2023

Đề khảo sát lần 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán liên trường THPT – Nghệ An

15/01/2023

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán liên trường THPT – Nghệ An

Đề khảo sát lần 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

16/01/2023

Đề khảo sát lần 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh