Logo SHub
hint-header

Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?

Cập nhật ngày: 23-09-2022


Chia sẻ bởi: Phạm Thùy


Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.

B

Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố ấy.

C

Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.

D

Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó.
Bình luận
logo-empty

Đăng nhập để bình luận

Đăng nhập ngay để tham gia vào cuộc trò chuyện và chia sẻ ý kiến của bạn.

Chủ đề liên quan
Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang phổ liên tục.

B

Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ vạch.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Quang phổ liên tục

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.

B

phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Khi nghiên cứu quang phổ của các chất, chất nào dưới đây khi bị nung nóng đến nhiệt độ cao thì không

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

chất khí ở áp suất thấp.

B

chất lỏng.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Bộ phận nào trong máy quang phổ có tác dụng làm tán sắc ánh sáng?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Nguồn sáng.

B

Lăng kính.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Trong máy quang phổ lăng kính, bộ phận chuyển chùm tia tới song song đơn sắc thành chùm tia ló hội tụ là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

hệ tán sắc.

B

ống chuẩn trực.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

phản xạ ánh sáng.

B

khúc xạ ánh sáng.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Trong máy quang phổ lăng kính, bộ phận tạo ra chùm tia ló song song từ một chùm tia tới phân kỳ là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

nguồn sáng cần phân tích.

B

lăng kính.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Điều nào sau đây sai

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Có bản chất là sóng điện từ.

B

Là bức xạ không thấy được có bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng tím.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Tia tử ngoại không

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Không bị nước hấp thụ.

B

Làm ion hóa không khí.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Tia tử ngoại

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

được ứng dụng để khử trùng, diệt khuẩn.

B

có tần số tăng khi truyền từ không khí vào nước.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.

B

Các vật ở nhiệt độ trên 20000C chỉ phát ra tia hồng ngoại.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Chọn câu sai :

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Tia X là bức xạ có thể trông thấy được vì nó làm cho một số chất phát quang.

B

Tia X là bức xạ có hại đối với sức khỏe con người.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

B

tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Nguyên nhân chính của sự tán sắc là do

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

chất làm lăng kính có chiết suất lớn hơn chiết suất không khí

B

chất làm lăng kính có chiết suất nhỏ hơn chiết suất không khí

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Một tia sáng đi qua lăng kính ló ra chỉ một màu duy nhất không phải màu trắng thì đó là:

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

Ánh sáng đơn sắc

B

Ánh sáng đa sắc.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Một sóng ánh sáng đơn sắc được đặt trưng nhất là:

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

màu sắc

B

tần số

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím là ánh sáng

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

lam.

B

chàm.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Có ba bức xạ đơn sắc : đỏ, lam, tím truyền trong một môi trường. Các bức xạ này được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

tím, lam, đỏ.

B

đỏ, tím, lam.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

không bị lệch phương truyền

B

bị thay đổi tần số

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

Đăng nhập để xem đầy đủ

A

tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

B

tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Bình luận
logo-empty

Đăng nhập để bình luận

Đăng nhập ngay để tham gia vào cuộc trò chuyện và chia sẻ ý kiến của bạn.