Logo SHub
hint-header

Các chuyên đề học tập môn Toán 7 phần Hình học

Mô tả

CHUYÊN ĐỀ: GÓC Ở VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT. TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC A. Lý thuyết 1. Góc ở vị trí đặc biệt a) Hai góc kề nhau: Hai góc kề nhau là hai góc có chung đỉnh và chung 1 cạnh, hai cạnh còn lại nằm về 2 phía của đường thẳng chứa cạnh chung đó. x y z O b) Hai góc bù nhau: Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo của hai góc là 180° n x 130° m A 50° y O c) Hai góc kề bù: hai góc vừa kề vừa bù gọi là hai góc kề bù y x x' O d) Hai góc đối đỉnh: Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia. y x 2 1 O 4 3 x' y' *) Tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Mỗi góc chỉ có duy nhất một góc đối đỉnh với nó. 2. Tia phân giác của một góc a) Tia phân giác của một góc: Là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau. 1 b) Cách vẽ: y z x O = 64° . Ta thực hiện theo 2 bước. Để vẽ tia phân giác Oz của xOy = 64° . Bước 1: Vẽ xOy = 64° : 2 = 32° hoặc Bước 2: Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy sao cho xOz yOz = 64°

Chủ đề liên quan
Các chuyên đề học tập môn Toán 7 phần Đại số

12/09/2022

Các chuyên đề học tập môn Toán 7 phần Đại số

Lý thuyết và bài tập môn Toán 9 học kì 2 – Đỗ Văn Đạt

14/09/2022

Lý thuyết và bài tập môn Toán 9 học kì 2 – Đỗ Văn Đạt

Lý thuyết và bài tập môn Toán 9 học kì 1 – Đỗ Văn Đạt

14/09/2022

Lý thuyết và bài tập môn Toán 9 học kì 1 – Đỗ Văn Đạt

Sách bài tập Toán 10 (tập 2) (Cánh Diều)

17/09/2022

Sách bài tập Toán 10 (tập 2) (Cánh Diều)

Đề học sinh giỏi Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà Nội

17/09/2022

Đề học sinh giỏi Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà Nội