Logo SHub
hint-header

Chủ đề số phức ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán

Mô tả

Phan Nhật Linh Fanpage: Luyện thi Đại học 2023 DẠNG 1 Xác định các yếu tố cơ bản, biểu diễn hình học số phức 1. Phần thực, phần ảo của số phức, số phức liên hợp • ( ) Số phức có dạng z = a + bi a, b R, i 2 = −1 . Phần thực của z là a , phần ảo của z là b và i được gọi là đơn vị ảo. • Số phức liên hợp của z là z = a + bi = a − bi . z. z = a 2 + b 2 z1 • Lưu ý: i 4 n z2 Tổng và tích của z và z luôn là một số thực. z1 1; i 4 n z1 .z2 z2 . 1 i; i 4 n 2 1; i 4 n 3 z1 .z2 . i ; với n z1 z2 z1 . z2 N. 2. Hai số phức bằng nhau • Cho hai số phức z1 = a1 + b1i , z2 = a2 + b2 i ( a1 , a2 , b2 , b2 R ) . Khi đó: a1 = a2 z1 = z2 b1 = b2 3. Biểu diễn hình học của số phức, môđun của số phức • Biễu diễn hình học của số phức. ▪ • Số phức z = a + bi ( a, b R ) được biểu diễn bởi điểm M ( a; b ) trong mặt phẳng tọa độ. ▪ z và z được biểu diễn bởi hai điểm đối xứng nhau qua trục Ox . Mô đun của số phức. ▪ 2 2 Mô đun của số phức z là z = OM = a + b . ▪ Ta có

Chủ đề liên quan
Chủ đề hệ trục tọa độ Oxyz ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán

02/08/2022

Chủ đề hệ trục tọa độ Oxyz ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán

Chủ đề phương trình đường thẳng ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán

02/08/2022

Chủ đề phương trình đường thẳng ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán

Đề cương Hình học 12 học kỳ 1 – Nguyễn Văn Hoàng

03/08/2022

Đề cương Hình học 12 học kỳ 1 – Nguyễn Văn Hoàng

Phương pháp giải toán hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

03/08/2022

Phương pháp giải toán hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Đề cương Giải tích 12 học kỳ 1 – Nguyễn Văn Hoàng

03/08/2022

Đề cương Giải tích 12 học kỳ 1 – Nguyễn Văn Hoàng