Logo SHub
hint-header

Đề học kì 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Thái Thụy – Thái Bình

Mô tả

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 Môn:TOÁN 6 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)Tìm phương án trả lời đúng của các câu sau Câu 1.Cách viết nào sau đây đúng? A. 3,2 N. B. 0 N*. C. 0 N. D. 0 N. Câu 2.Cho hình vuông ABCD, khẳng định nào sau đây sai: A. Hình vuông ABCD có bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = DA. B. Hình vuông ABCD có các góc ở các đỉnh A; B; C; D bằng nhau. C. Hình vuông ABCD có hai đường chéo bằng nhau: AC = BD. D. Hình vuông ABCD có hai cặp cạnh song song là: AB và BC; AD và DC. Câu 3.Kết quả của phép tính: 315 : 33 là: A. 35 B. 312 Câu 4.Số nào là số nguyên tố? A. 1 B. 2 Câu 5.Tập hợp số nguyên gồm: A. Số nguyên âm và số nguyên dương. B. Số nguyên âm và số 0. Câu 6.Số đối của số 2023 là: B. A. -2023 C. 318 D. 112 C.39 D.81 C. Số tự nhiên khác 0 và số nguyên âm. D. Số nguyên âm, số 0, số nguyên dương. 1 2023 Câu 7.Khẳng định nào sau đây không đúng? A. 6 > 5 B. -6 < -5 1 20

Chủ đề liên quan
Đề học kì 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Thái Thụy – Thái Bình

17/01/2023

Đề học kì 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Thái Thụy – Thái Bình

Đề học kì 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 trường THCS Ngọc Lâm – Hà Nội

22/01/2023

Đề học kì 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 trường THCS Ngọc Lâm – Hà Nội

Phân dạng bài tập trắc nghiệm môn Toán 12 (tập 2)

22/01/2023

Phân dạng bài tập trắc nghiệm môn Toán 12 (tập 2)

Đề học kì 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Ngọc Lâm – Hà Nội

22/01/2023

Đề học kì 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Ngọc Lâm – Hà Nội

Đề học kì 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Ngọc Lâm – Hà Nội

22/01/2023

Đề học kì 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Ngọc Lâm – Hà Nội