Logo SHub
hint-header

Đề ôn tập giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Việt Đức – Hà Nội

Mô tả

NỘI DUNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 - MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM HỌC 2022-2023 1. Giới hạn chương trình: - Đại số: đến hết bài “Một số phương pháp tính nguyên hàm” - Hình học: đến hết bài “Phương trình mặt phẳng” 2. Cấu trúc đề: 100 % TN STT Nội dung Số câu 1 Phương trình mũ & logarit 8 2 Hệ phương trình mũ & logarit 2 3 Bất phương trình mũ & logarit 8 4 Nguyên hàm 7 5 Một số phương pháp tính nguyên hàm 8 6 Mặt nón 3 7 Hệ trục tọa độ trong không gian 6 8 Phương trình mặt cầu 3 9 Phương trình mặt phẳng 5 Tổng 50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Câu 1: ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho hình chóp S. ABCD , đáy ABCD là hình chữ nhật. Biết A ( 0;0;0 ) , D ( 2;0;0 ) , B ( 0;4;0 ) , S ( 0;0;4 ) . Gọi M là trung điểm của SB . Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng ( CDM ) . A. d ( B, ( CDM ) ) = 2 . Câu 2: B. d ( B, ( CDM ) ) = 2 . C. d ( B, ( CDM ) ) = 1 . D. d ( B, ( CDM ) ) = 2 2 . 2 Đồ

Chủ đề liên quan
Đề học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thanh Hóa

09/02/2023

Đề học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2023 lần 1 trường chuyên Trần Phú – Hải Phòng

10/02/2023

Đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2023 lần 1 trường chuyên Trần Phú – Hải Phòng

Đề HSG Toán 9 vòng 2 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Tri Phương – TT Huế

10/02/2023

Đề HSG Toán 9 vòng 2 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Tri Phương – TT Huế

Đề học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 9 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh

10/02/2023

Đề học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 9 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng

10/02/2023

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng