Logo SHub
hint-header

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Lam Sơn – TP HCM

Mô tả

UBND QUẬN BÌNH THẠNH ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023 TRƯỜNG THCS LAM SƠN MÔN TOÁN - LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1 (2,0 điểm) Thực hiện phép tính: a) (2x + 1)(x – 3) + (x + 3)2 b) Câu 2 (1,5 điểm) Phân tích các đa thức thành nhân tử: a) 𝑥 𝑥𝑦 b) 𝑥 16𝑥 2𝑥 25𝑦 2𝑦 64 Câu 3 (1,0 điểm) Tìm x: x2 – 5(x + 3) = 9 Câu 4 (1,0 điểm) Bạn Thanh giải một đề thi môn Toán trắc nghiệm với 30 câu hỏi, cứ mỗi câu đúng bạn được cộng 5 điểm, và mỗi câu sai bị trừ (hoặc không trả lời) bị trừ 2 điểm. Sau khi giải xong bạn được số điểm là 101 điểm. Hỏi bạn Thanh đã trả lời đúng bao nhiêu câu và sai bao nhiêu câu? Câu 5 (1,0 điểm) Một người muốn mua loại gạch men hình vuông có cạnh 50 cm để lót sân nhà. Biết sân nhà người đó hình chữ nhật có chiều dài 15m và chiều rộng 10m. Hỏi người đó cần bao nhiêu tiền để chi trả cho việc trên? Biết giá 1 viên gạch là 70 000 đồng, tiền công thợ là 5 000 000 đồng. Câu 6 (1,0 điểm) Một cửa hàng thời trang có hình thức kh

Chủ đề liên quan
Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Đống Đa – TP HCM

25/11/2022

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Đống Đa – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Điện Biên – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Điện Biên – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Thanh Đa – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Thanh Đa – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Phú Mỹ – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Phú Mỹ – TP HCM

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Cù Chính Lan – TP HCM

25/11/2022

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Cù Chính Lan – TP HCM