Logo SHub
hint-header

Đề thi giữa kì 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Phan Ngọc Hiển – Cà Mau

Mô tả

Trang 1/6 - Mã đề 147 SỞ GD & ĐT CÀ MAU TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN KIỂM TRA GIỮA KÌ HKII - 2021 MÔN TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 phút; ( ) (Đề có 6 trang) Câu 1: Diện tích phần hình phẳng tô đậm trong hình vẽ giới hạn bởi các đường 2 4 3 1 y x x , y x = + = ? A. ( ) 4 2 1 5 4 x x x d + . B. ( ) 4 2 1 3 2 x x x d + . C. ( ) 4 2 1 3 2 x x x d + . D. ( ) 4 2 1 5 4 x x x d + . Câu 2: Cho số phức z thỏa mãn ( ) ( ) 3 2 3 10 z i i z i + = + . Mô đun của z bằng A. 3 . B. 5 . C. 3 . D. 5 . Câu 3: Số phức liên hợp của số phức 3 4 i là A. 3 4 i + . B. 3 4 i . C. 4 3 i + . D. 3 4 i + . Câu 4: Tìm thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số ( ) = y f x liên tục trên [ ] ; a b , trục Ox và hai đường thẳng ( ) = = < x a, x b a b , xung quanh trục Ox. A. ( ) d = b 2 a V f x x. B. ( ) = d b a V f x x. C. ( ) d = π b a V f x x. D. ( ) d = π b 2 a V f x x. Câu 5: S phức 3 7 i + có phầ n ng A. 7 . B. 7 i . C. 7 . D. 3 . Câu 6: Trong không gian Oxyz , khoảng cách giữa hai mặt phẳng ( ) : 2 2 10 0 P x y z + + = và ( ) : 2 2 3 0 Q x y z + + = bằng A. 3 . B. 4 3 . C. 7 3 . D. 8 3 . Câu 7: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 2 4 1 0 x y z + = .Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( ) ? A. ( ) 2 1;2;4 n = . B. ( ) 4 1;2;4 n = . C. ( ) 1 1;2; 4 n = . D. ( ) 3 1; 2;4 n = . Câu 8: Trong không gian Oxyz , đường thẳng đi qua ( ) 2; 1;3 M và vuông góc với mặt phẳng ( ) : 4 3 2 0 x y z + + + = có phương trình là A. 4 2 3 1 3 x t y t z t = + = = + . B. 2 4 1 3 3 x t y t z t = + = − + = . C. 2 4 2 3 2 x t y t z t = − = − = . D. 2 4 4 3 2 x t y t z t = − + = − + = + . Mã đề 147Trang 2/6 - Mã đề 147 Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng 1 1 3 : 2 2 x t d y t z = + = − + = , 2 1 2 : 2 1 2 x y z d + = = và mặt phẳng ( ) : 2 2 3 0 P x y z + = . Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua giao điểm của 1 d và ( P ), đồng thời vuông góc với 2 d . A. 2 2 13 0 x y z + = . B. 2 2 13 0 x y z + + = . C. 2 2 22 0 x y z + + = . D. 2 2 22 0 x y z + + = . Câu 10: Số phức liên hợp của số phức z biết 1 (1 )(3 2 ) 3 z i i i = + + + là A. 13 9 10 10 i + . B. 13 9 10 10 i . C. 53 9 10 10 i . D. 53 9 10 10 i + . Câu 11: Trong không gian Oxyz , điểm nào dưới đây là hình chiếu vuông góc của điểm ( ) 3; 4;1 A trên mặt phẳng ( ) Oxy ? A. ( ) 3; 4;0 N . B. ( ) 3;0;1 P . C. ( ) 0; 4;1 Q . D. ( ) 0;0;1 M . Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm (1; 2; 3) M và có một vectơ pháp tuyến (1; 2;3) n = ? A. 2 3 12 0 x y z + = . B. 2 3 6 0 x y z = . C. 2 3 6 0 x y z + = . D. 2 3 12 0 x y z + + = . Câu 13: Tìm số phức z thỏa mãn 2 3 3 2 z i i + = A. 1 5 z i = . B. 1 z i = + . C. 1 z i = . D. 5 5 z i = . Câu 14: Cho số phức 4 3 z i = + . Môđun của số phức w 2 1 z = + là A. 3 10 . B. 5. C. 117 . D. 2 13 . Câu 15: Cho số phức 2 z i = + . Tính z . A. 3 z = . B. 5 z = . C. 5 z = . D. 2 z = . Câu 16: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng ( ) Oxz có phương trình là A. 0 x = . B. 0 y = . C. 0 x y z + + = . D. 0 z = . Câu 17: Cho ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2;2;1 , 1; 0;2 , 1;2;3 , 1;1; 2 , 0;2; 1 A B C D E , ( ) : 4 3 1 0 x y z + + + = . Có bao nhiêu điểm đã cho nằm trên mặt phẳ ng ( ) ? A. 1. B. 3 . C. 4. D. 2. Câu 18: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số ( ) y f x = liên tục trên [ ] ; a b , trục hoành và hai đường thẳng x a , x b = = A. ( ) b a S f x dx. = B . ( ) b a S f x dx. = C. ( ) ( ) 0 b a 0 S f x dx f x dx. = + D. ( ) ( ) 0 b a 0 S f x dx f x dx. =

Chủ đề liên quan
Đề thi giữa kỳ 2 Toán 7 năm 2020 – 2021 trường THCS Lê Quý Đôn – Hà Nội

21/03/2021

Đề thi giữa kỳ 2 Toán 7 năm 2020 – 2021 trường THCS Lê Quý Đôn – Hà Nội

Đề thi giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

21/03/2021

Đề thi giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 9 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Nghệ An

21/03/2021

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 9 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Nghệ An

Đề thi học sinh giỏi Toán THCS năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT An Giang

21/03/2021

Đề thi học sinh giỏi Toán THCS năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT An Giang

Đề thi giữa kỳ 2 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Lê Quý Đôn – Hà Nội

21/03/2021

Đề thi giữa kỳ 2 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Lê Quý Đôn – Hà Nội