Logo SHub
hint-header

Đề thi KSCL Toán 12 lần 1 năm 2021 – 2022 trường THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc

Mô tả

Trang 1/7 - Mã đề thi 101 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ -2022 MÔN: Toán 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề ( 1 trang ) Mã đề 101 Câu 1: Cho hàm số ( ) y f x = có đồ thị ( ) y f x = như hình vẽ. Xét hàm số ( ) ( ) 3 2 1 3 3 2018 3 4 2 g x f x x x x = + + . M nào dưới đây đúng? A. [ ] ( ) ( ) 3; 1 min 1 g x g = . B. [ ] ( ) ( ) 3; 1 min 3 g x g = . C. [ ] ( ) ( ) ( ) 3; 1 3 1 min 2 g g g x + = . D. [ ] ( ) ( ) 3; 1 min 1 g x g = . Câu 2: Cho a là số thực dương, khác 1 . Khi đó 2 4 3 a bằng A. 8 3 a . B. 6 a . C. 3 8 a . D. 3 2 a . Câu 3: Khối lăng trụ ngũ giác có tất cả bao nhiêu cạnh ? A. 25 . B. 20 . C. 10 . D. 15 . Câu 4: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [ ] 2021; 2021 2 x y x m = trên từng khoảng xác định? A. 2020 . B. 2022 . C. 2021 . D. 2023 . Câu 5: Cho hình hộp chữ nhật . ABCD A B C D có AB a , 2 BC a , AA a . Góc giữa đườ ng thẳ ng AC và mặt phẳ ng ABCD b ng A. 0 45 . B. 0 90 . C. 0 30 . D. 0 60 . Câu 6: Cho lăng trụ đứng . ABC A B C có đáy ABC là tam giác vuông tại A ; 2 BC a = ; 30 ABC = . Biết cạnh bên của lăng trụ bằng 2 3 a . Thể tích khối lăng trụ là: A. 3 3 a . B. 3 3 a . C. 3 2 3 a . D. 3 6 a . Câu 7: bên là đồ thị của hàm số nào?Trang 2/7 - Mã đề thi 101 A. 2 3 2 x y x = + . B. 2 2 4 x y x + = − + . C. 3 2 4 x y x + = . D. 1 2 x y x + = + . Câu 8: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m ( ) 4 2 1 1 2 y mx m x m = + + có một điểm cực trị A. ( ] ;0 m . B. ( ] [ ) ;0 1; m +∞ . C. [ ) 1; m +∞ . D. [ ] 0;1 m . Câu 9: Cho hình chóp có tất cả 20 cạnh. Tính số mặt của hình chóp đó. A. 11 . B. 12 . C. 20 . D. 10 . Câu 10: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc [ ] 10;10 2 4 1 mx y x = có ba A. 10 . B. 7 . C. 8 . D. 6 . Câu 11: S c c 4 2 2 3 y x x = + là A. 0 . B. 1 . C. 2 . D. 3 . Câu 12: Cho hàm số ( ) y f x = có b T tiệm cận ngang và tiệm cận đứ ng c thị hàm số A. 1 . B. 3 . C. 2 . D. 4 . Câu 13: Giá trị cực tiểu của hàm số 3 2 2 5 y x x x = + + l A. 5. B. 6. C. 9 . D. 7. Câu 14: Cho hàm số ( ) y f x = . Đồ thị hàm số ( ) y f x = như hình vẽ sau:

Chủ đề liên quan
Đề thi KSCL Toán 11 lần 1 năm 2021 – 2022 trường THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc

15/01/2022

Đề thi KSCL Toán 11 lần 1 năm 2021 – 2022 trường THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc

Đề thi KSCL Toán 10 lần 1 năm 2021 – 2022 trường THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc

15/01/2022

Đề thi KSCL Toán 10 lần 1 năm 2021 – 2022 trường THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc

Đề KSCL Toán thi tốt nghiệp THPT 2022 lần 2 trường THPT Lê Lai – Thanh Hóa

16/01/2022

Đề KSCL Toán thi tốt nghiệp THPT 2022 lần 2 trường THPT Lê Lai – Thanh Hóa

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Hà Tĩnh

16/01/2022

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Đề học sinh giỏi Toán 9 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Thanh Oai – Hà Nội

16/01/2022

Đề học sinh giỏi Toán 9 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Thanh Oai – Hà Nội